CIVILICA We Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
18
Dec

The first conference on growth, development and human health

Calendar Home

Secretariat Help


Conference Subjects: Psychology ، Developmental and Educational Psychology
Conference Venue: Tehran

معرفي كنفرانس:
يكي از چالش‌هاي مهم تحقيقات علمي در ايران، پررنگ بودن نگاه انتزاعي و غيركاربردي به پژوهش هاست. از اين‌رو همين عامل مسئله‌اي است كه باعث مي‌شود بيشتر پژوهش‌ها جنبه عملياتي نداشته باشند و بخش مهمي از ارزش خود را از دست داده و همچنين منجر به اتلاف هزينه و زمان پژوهش‌گران شود. لذا در جهان امروز، تلاش‌ها در جهت كابردي‌سازي علوم و فناوري است، تا نتايج پژوهش‌ها و دستاوردهاي علمي در سطح جامعه تأثيرگذارتر شوند. در همين راستا، نخستين كنفرانس دستاوردهاي پژوهشي دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي نيز با شعار “كاربردي كردن دستاورهاي پژوهشي، تعامل ميان دانشگاه، صنعت و جامعه” به منظور رفع چالش فوق و با هدف شناسايي پژوهش‌هايي با قابليت راهيابي به صنعت و جامعه و تشويق دانشجويان و اساتيد به سوي تحقيقات كاربردي برگزار مي‌‌گردد. كنفرانس حاضركه توسط معاونت پژوهشي دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي برگزار مي‌شود داراي ۷ پنل تخصصي است كه شامل دو گروه از ارائه دهندگان است. گروه اول اساتيدي هستند كه عهده‌دار انجام طرح‌هاي پژوهشي درون-دانشگاهي و بيرون دانشگاهي بوده‌اند و يافته‌هاي خود را با جامعه علمي دانشگاهي و غيردانشگاهي به اشتراك گذاشته اند و گروه دوم نيز دانش‌آموختگاني هستند كه در سال‌هاي اخير از پايان نامه و رساله خود در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دفاع كرده‌اند و چكيده‌اي از يافته‌هاي خود را به سازمان‌ها و نهادهاي بيروني صنعتي و غيرصنعتي ارائه مي‌كنند.

اهداف كنفرانس:

  •  كاربردي‌سازي دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي
  •  ايجاد تعامل پويا و پايدار بين دانشگاه و دانش‌آموختگان
  •  ايجاد تعامل پويا و پايدار بين دانش‌آموختگان و نهادهاي دولتي و غير دولتي
  •  ايجاد پيوند بين دانش‌آموختگان و صنعت
  •  ايجاد شبكه پژوهش بين دانش‌آموختگاني كه علائق و دستاوردهاي پژوهشي مشترك دارند
  •  تجديد ديدار دانش‌آموختگان با دانشگاه و اساتيد و دانشجويان

 

محورهاي كنفرانس:
آموزش شهروندي و زندگي سالم
آموزش شهروندي، مفهومي است كلي كه به مطالعات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و فني در جامعه وابسته است و مي توان آن را به آموزش شيوه هاي زندگي كردن با يكديگر، به طور خاص در يك جامعه و به طور عام در جامعه جهاني اطلاق كرد. به عبارت ديگر، آموزش شهروندي به آموزش‌هايي اطلاق مي شود كه، به توسعه شهروندي يا توانمندي‌هاي شهري مربوط مي‌شود و اهداف آن الزاماً با انتظارات جوامع و ملت‌هاي خاص فهميده مي‌شود، زيرا آن‌ها دانش و طرز تلقي‌ها، ارزش‌ها و مهارت‌هاي همراه با مشاركت در زندگي جمعي يا مدني را انتقال مي‌دهند.

در نشست «آموزش شهروندي و زندگي سالم»، عناوين و موضوعاتي از قبيل سبك‌هاي زندگي، مهارت‌هاي زندگي، مهارت‌هاي مثبت‌انديشي، سبك‌هاي تفكر و …ارائه خواهد شد.

آموزش و توسعه سازماني
رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. يكي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر توانمندي كاركنان «آموزش و توسعه» است. اين عامل مهم سبب مي‌شود كاركنان بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط به طور مؤثر فعاليت‌شان را ادامه دهند و در عين حال بر كارايي خود بيفزايند. آموزش و توسعه حوزه‌اي از فعاليت‌هاي سازماني است كه با هدف بهتر شدن عملكرد شغلي افراد و گروه‌ها در سازمان انجام مي‌گيرد. آموزش و توسعه را مي‌توان به‌عنوان فرايندي آموزشي توصيف نمود كه دانش، مهارت‌ها و نگرش كاركنان را افزايش داده و از اين طريق عملكرد آنان را بهبود مي‌بخشد.

در نشست «آموزش و توسعه سازماني»، عناوين و موضوعاتي از قبيل مديريت استعداد، ارزيابي تكويني عملكرد كاركنان، آموزش ضمن‌خدمت كاركنان و ارزيابي اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي ارائه خواهد شد.

مسائل آموزش و پرورش
يكي از مهم ترين مسائلي كه تمامي كشورهاي جهان با آن روبرو هستند و مورد توجه بسياري از دانشمندان و كارشناسان بوده و هست مسأله تعليم و تربيت افراد است و به زعم بسياري از متخصصان مهم‌ترين و دشوارترين مسئله مبتلابه انسان تعليم و تربيت اوست. با گذشت زمان و شكل‌گيري و دگرگوني نظام‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، به آموزش و پرورش بيش از پيش توجه شد و با توسعه و تنوع نيازهاي انسان و بهره‌مندي انسان از مهارت‌ها و توانايي‌هاي فراوان، آموزش و پرورش به عنوان وسيله‌اي براي رسيدن به پيشرفت رفاه و سعادت بشر عنوان گرديد. آموزش و پرورش به عنوان موثرترين عامل پيشرفت جوامع امروزي شناخته شده است. از اين رو بررسي و توجه به مسائل مهم‌ترين و موثرترين عامل پيشرفت جامعه مي‌تواند ما را در رسيدن به آرمان‌هايمان ياري نمايد. در تعليم و تربيت مسائل متعددي وجود دارد كه هريك مي تواند منشأ بروز دگرگوني‌هاي وسيعي در اجتماع باشد.

در نشست «مسائل آموزش و پرورش»، عناوين و موضوعاتي از قبيل طراحي مدل شايستگي مديران، معلمان و مشاوران مدارس، برنامه درسي قصد شده و اجرا شده، آسيب شناسي آموزشي و… ارائه خواهد شد.

مسائل آموزش عالي
هدف نهايي همه ملت‌ها (آشكار يا ضمني) توسعه انساني پايدار است. يادگيري خوب به طور عام و آموزش عالي به طور خاص كانون و چرخه توسعه انساني پايدار در سطوح خرد و كلان محسوب مي‌شوند. آموزش عالي با نهادينه‌سازي و به جريان درآوردن، اطلاعات، دانش، صفات حسنه، قابليت‌ها و ارزش‌هاي انساني در وجود افراد و جامعه، توسعه انساني پايدار را به ارمغان مي‌آورد. البته بسترهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصاد و سياسي نقش مهمي در اين فرايند دارند و آموزش عالي را با مسائل مختلفي مواجه مي‌كنند. بر همين اساس آموزش عالي زماني مي‌تواند در تحقق هدف فوق، به‌صورتي اثربخش و موفق عمل كند كه مسائل پيش­روي خود را شناخته و در راستاي مرتفع نمودن آن‌ها گام بردارد.

در نشست «مسائل آموزش عالي»، عناوين و موضوعاتي از قبيل سياست‌گذاري در آموزش عالي، رضايت دانشجويان، تجربيات اعضاي هيئت علمي، مهارت‌هاي مطالعه دانشجويان و برنامه‌ريزي درسي در دانشگاه‌ها ارائه خواهد شد.

آموزش و درمان‌هاي روان‌شناختي كودكان و نوجوانان
دوران كودكي و نوجواني از مهمترين دوران رشدي محسوب مي‌شود چرا كه آنها آغازين گام‌هاي خود را در دنيا برمي‌دارند و سيستم عصبي و رواني‌شان هنوز در حال كامل شدن است از اين رو مي‌توانند خيلي سريع  در معرض آسيب‌هاي روان‌شناختي قرار گيرند. تغييرات اجتماعي و خانوادگي مي‌تواند كودكان را دچار اضطراب كند و نياز به امنيت آنها را به خطر اندازد و چون قدرت كلام در كودكان و نوجوانان به اندازه بزرگسالان رشد نكرده است آنها نمي‌توانند احساسات خود را با كلام بيان كنند و اين احتمال هست كه نارضايتي‌ها و استرس هاي خود را به شكل مشكلات رفتاري و هيجاني بروز دهند، لذا پژوهش در زمينه كودكان و نوجوانان و يافتن راهكار‌هايي كه به آنها كمك كند تا با مسائل خود روبه‌رو شوند و مهارت‌هاي كافي براي مقابله با ناملايمت‌هاي اجتماعي و خانوادگي داشته باشند  از اهميت بالايي برخوردار است.

در نشست «آموزش و درمان‌هاي روان‌شناختي كودكان و نوجوانان»، عناوين و موضوعاتي از قبيل نقاشي درماني، توانبخشي شناختي، كودك اتيستيك، قصه‌گويي، دانش‌آموزان بيش‌فعال و… ارائه خواهد شد.

آموزش و درمان‌هاي روان‌شناختي بزرگسالان
اختلال‌هاي روان‌شناختي بزرگسالان در ميان بيماري‌هاي طبي، شيوع بالا و قابل ملاحظه‌اي دارند. به گزارش سازمان بهداشت جهاني ۱۴ درصد از بار كلي  بيماري‌ها به اختلال‌هاي رواني، عصبي و سوءمصرف مواد مربوط است و به طور تقريبي سه-چهارم از بار اين بيماري‌ها در كشورهاي با درآمد كم و متوسط، مرتبط است. با استناد به مطالعات اخير در خصوص شيوع  نشانه‌هاي رواني و اختلال روانپزشكي در ايران و مقايسه شيوع اين اختلال‌ها با ديگر كشورها به نظر مي‌رسد كه علاوه بر بالاتر بودن ميزان شيوع اين اختلال‌ها در كشور نسبت به ساير كشورها، شيوع اختلال‌هاي روانپزشكي در كشور در سالهاي اخير سير صعودي داشته است و اين مطلب پژوهش‌گران و متخصصان روان‌شناسي بزرگسال را بر آن مي‌دارد تا فعاليت هاي درماني و پژوهشي خود را  در اين راستا پي‌گيرند و با اشتراك و همكاري يكديگر قدم‌هاي مثبتي را در اين مهم بردارند.

در نشست «آموزش و درمان‌هاي روان‌شناختي بزرگسالان»، عناوين و موضوعاتي از قبيل شناخت‌درماني،گروه‌درماني، مراقبت‌گري، سبك‌هاي حل تعارض، الگوهاي تعاملي و… ارائه خواهد شد.

ازدواج، روابط زوجين و فرزندپروري
ازدواج به عنوان مهم‌ترين واقعه زندگي هر فرد در دوره بزرگسالي، تنها رابطه داوطلبانه و انتخابي خانوادگي و مهم‌ترين و حساس‌ترين آن‌ها به شمار مي‌رو . زوجين در كنار هم  يك خانواده جديد را تشكيل مي‌دهند. خانواده بهترين بستر را براي تامين امنيت و آرامش رواني اعضاي، پرورش نسل جديد و اجتماعي‌كردن فرزندان و برآورده ساختن نياز‌هاي عاطفي فرزندان فراهم مي‌كند. در بستر خانواده بر اساس نوع فرزندپروري والدين شخصيت فرزندان شكل مي‌گيرد و روابط زناشويي والدين در شكل گيري خودپنداره كودكان بسيار مهم است. گاهي زوجين به دلايل عديده اي دچار تعارض مي‌شوند كه در صورتي كه اختلاف هاي آنها حل نشود مي‌تواند بر حالات هيجاني و رفتارهاي آينده كودكان تاثيرهاي نامطلوبي بگذارد.

در نشست «ازدواج، روابط زوجين و فرزندپروري»، عناوين و موضوعاتي از قبيل مهارت‌هاي فرزندپروري، تعارضات زناشويي، كودكان طلاق، راهبردهاي تنظيم هيجان و… ارائه خواهد شد.

Add to Calendar: 2018-12-11 14:07:53 - View No 1952

Conference Credits

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
The conference is sponsored by CIVILICA, and articles will be indexed in CIVILICA and the National Consortium.

Conference Proceedings

Important Dates

Holding date:
Tue 18 Dec 2018

Orgnizer

Type:
State University
Papers Count: 26820
Detailed information about universities can be found Iranian University Ranking