مروری بر روشهای آبگیری بیواتانول توسط غربال مولکولی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 797

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AFPICONF07_216

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1398

Abstract:

امروزه استفاده از فناوری های نوین در توسعه سوختهای زیستی به دلیل بحران انرژی و سیاستهای الزام آور توسعه پایدار رشد چشمگیری داشته است. بیواتانول و بیودیزل دو سوخت زیستی مهم برای جایگزین شدن بنزین و گازوئیل، جهت کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی و افزایش امنیت انرژی هستند. بیواتانول از فرآوری بیوشیمیایی زیست توده قندی، نشاسته ای و مواد لیگنوسلولزی بدست می آید و برای استفاده از آن به عنوان سوخت باید به درجه خلوص بیشتر از 99/2 برسد. این در حالی است که اتانول محصول فرآیند تخمیر، همواره خلوصی کمتر از 95 درصد دارد و نیازمند خالصسازی توسط فرآیند آبگیری است. فناوریهای متنوعی برای آبگیری اتانول در سالیان اخیر توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه روشهای آبگیری بیواتانول با استفاده از غربالهای مولکولی به عنوان روشی نوین مورد بررسی قرار گرفته است.

Authors

یاسین اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم، گروه فنی-کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

سیدرضا حسن بیگی

استاد گروه فنی-کشاورزی،پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

مسعود دهقانی صوفی

استادیار گروه فنی-کشاورزی،پردیس ابوریحان دانشگاه تهران