پیش گزینی دانهال های زودرس و میان رس حاصل از تلاقی ارقام سیب با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,292

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_415

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

Abstract:

یکی از برنامه های اصلاحی در درختان میوه اصلاح برای صفت زودرسی می باشد با توجه به اینکه درختان سیب دارای دوره نونهالی طولانی می باشند شناسایی نشانگرهای مورفولوژیکی همبسته با صفت زودرسی و استفاده از آنها جهت غربال نتایج زودرس و میان رس حاصل از تلاقی ضروری می باشد دراین تحقیق جهت شناسایی و ارزیابی صفات مورفولوژیکی از یک جمعیت 3000 دانهالی 4 ساله که شامل 16 خانواده برادر خواهر تنی و 30 خانواده برادر - خواهر ناتنی بود استفاده گردید. برای پیش گزینی دانهالهااز همبستگی بدست آمده بین صفات مورفولوژیکی با صفت زودرسی استفاده شد. از بین خانواده تنی به ترتیب حدود 75 و 68 درصد از دانهالهای حاصل از ترکیب تلاقی اردبیل ×حیدرزاده و خورسیجان ×استیمن صفات مورفولوژیکی را در برداشتند.

Authors

بهاالدین چاشنی دل

گروه علوم باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

حسن حاج نجاری

مرکز تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج

کوروش وحدتی

گروه علوم باغبانی پردیس ابوریحان

امید عاقلی

گروه اصلاح نباتات پردیس ابوریحان