بررسی نقش آموزش همگانی و سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران: یک مطالعه مروری

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,211

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMHSE06_007

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1398

Abstract:

مقدمه: بحران حادثه ای است که بطور طبیعی یا توسط انسان و بطور ناگهانی رخ می دهد و الگوی زندگی افراد جامعه را مختل کرده و جان انسانها را به خطر می اندازد و صدمات متعددی در سطح اقتصادی، اجتماعی و روانی به بار می آورد که برای برطرف نمودن آن نیاز به اقدامات اضطراری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با نقش آموزش همگانی و سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران انجام شد.روش: با مطالعه مروری و با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی جهاد دانشگاهی Scientific Information Database پایگاه جستجوی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی کشور Iran Doc ، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی Iran Medex ، بانک اطلاعات نشریات کشور MagIran، Google Scholar و PubMed و با استفاده از کلید واژه های مدیریت management بلایا disaster؛ آموزش education و سازمان های مردم نهاد Non-Governmental Organization مقالات مورد نظر بدست آمد. مقالات بر اساس معیارهای ورود و خروج و نتایج آنها تحلیل شد.یافتهها: از مجموع 270 مقاله یافت شده، 3 مقاله متناسب با هدف مطالعه ما بوده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای انتخاب مستندات مورد استفاده ابتداعناوین یافت شده توسط موتور جستجو از نظر ارتباط موضوعی بررسی شدند. مواردی که به جای مقاله مروری، مفهوم مرور مقاله یا نقد مقاله را در برداشت از مطالعه حذف شد.نتیجه گیری: بررسی مطالعات انجام شده نشان داد که مشارکت جامعه و سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت بحران، منجر به کاهش اثرات سوء از ابتدا تا انتها می شود. بنابراین با توجه به اینکه ایران جزء 20 کشور بلاخیز دنیا محسوب می شود، میتوان با افزایش آگاهی عموم در جامعه گامی مثبت در جهت مدیریت هرچه بهتر بلایا و کاهش خسارت های جانی و مالی برداشت.

Keywords:

Authors

شاندیزمصلحی
شاندیز مصلحی

دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران و گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،

فهیمهبرقی شیرازی
فهیمه برقی شیرازی

دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها، گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران