بررسی جایگاه ساخت دیجیتال در معماری مطالعه موردی: پاویون مقوایی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 393

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WCCEAU03_261

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1398

Abstract:

در طراحی و ساخت یک اثر معماری عوامل متعددی تاثیر گذارند. با ظهور تکنولوژی و فراگیر شدن آن، ساخت بر مبنای ابزار دیجیتالجایگاه ویژه ای در فرآیند طراحی به خود اختصاص داد. حضور محیط های دیجیتال امکان تحقق ایده های پیچیده را فراهم کرد. در نتیجهطراحان این فرصت را یافتند تا با استفاده از ابزار جدید محیط های خلاقانه ای را طراحی کنند. فرآیند ساخت دیجیتال با استفاده از رایانه وعلوم رایانشی در مراحل اولیه و طراحی آغاز میشود و با استفاده از ابزارهای خاص این سبک به اجرا در میآید و نمود عینی پیدا میکند.در این مقاله به بررسی جایگاه این سبک جدید و ابزارهای طراحی و ساخت پرداخته شده است. نمونه موردی بررسی شده پاویون مقواییاست که توسط تیمی متشکل از نویسندگان مقاله در سال 1394 دردانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ساخته شده است. مطالعاتنظری پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی موارد مشابه شکل گرفته است.

Authors

نوید نجفی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

مهرنوش کهندل

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)