بازشناسی تاثیر ابعاد و جنس سطوح آتریوم بر میزان مطلوبیت فضا

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 553

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0007

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

Abstract:

با توجه به بحران انرژی در جهان، مسئله ی استفاده ی حداکثر از انرژی های قابل بازگشت، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از بارزترین نمونه های بکارگیری این موضوع در معماری، آتریوم است . این نورگیرها علاوه بر برقراری تعادل دمایی در فصول سرد و گرم، نقش موثری در جذب نور روز دارند که میتوانند نیاز ساختمان به استفاده از انرژی الکتریکی را به میزان چشمگیری کاهش دهند . شناخت راهکارهای موثر و به کارگیری آنها در جهت تامین آسایش ساکنین جزو ضروریات طراحی بوده است که در غیر این صورت محیط نامناسبی برای فعالیت ساکنین ایجاد میشود. آخرین یافته ها در این موضوع نشان میدهد که میزان نورگیری مناسب یک آتریوم و تاثیرات مطلوب آن، رابطه ی مستقیمی با هندسه ی آتریوم، اقلیم و نیز موقعیت قرارگیری فضاها نسبت به آتریوم دارد . هدف از این تحقیق بررسی تاثیر جنس و وسعت سطوح شیشه ای آتریوم، بر محدوده ی آسایش ساختمان میباشد. این پژوهش بر پایه ی بازخوانی مطالعات از پیش انجام شده میباشد. نتایج یافته ها نشان میدهد که ابعاد آتریوم نقش بسزایی در توزیع مناسب نور طبیعی دارد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که استفاده از سطوح شیشه ای در مقیاس وسیع، اگرچه موجب افزایش جذب نور خورشید میشود، اما باعث جذب گرمای بیشتر و خارج کردن ساختمان از محدوده ی آسایش میگردد.

Authors

هدیه سالاری

گروه معماری، موسسه آموزش عالی بعثت، کرمان، ایران

منصور نیکپور

گروه معماری، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران