Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی رابطه خوش بینی و معنای زندگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بخش داخلی بیمارستان امیرالمومنین علی(ع) شهر زابل در سال 1397

فصلنامه پرستاری دیابت زابل، دوره: 7، شماره: 1
Year: 1398
COI: JR_JDN-7-1_006
Language: PersianView: 381
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

محمد محمدی - کارشناس ارشد پرستاری، مسیول آموزش مرکز اورژانس پیش بیمارستانی زابل، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
عزیز شهرکی واحد - استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
رضا نیکبخت - کارشناس ارشد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
احمدرضا فیروزکوهی - کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، بیمارستان امام خمینی(ره) ، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
علی خسروی بنجار - کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

Abstract:

مقدمه و هدف: دیابت، شایع ترین بیماری متابولیک و چهارمین علت مرگ و میر در جوامع غربی می باشد. خوش بینی باعثبهبود عملکرد فیزیکی و روانی، کاهش استرس، فعال شدن دستگاه ایمنی می شود. معنای زندگی نیز موجب سلامت روان، امیدو کاهش اختلالات روانی می شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه خوش بینی و معنای زندگی در بیماران دیابتی انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصبفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش بیماران دیابتی مراجعه کننده به بخش داخلیبیمارستان امیرالمومنین علی (ع) بودند که به روش مبتنی بر هدف انتخاب و سه پرسشنامه شامل مشخصات جمعیت شناختی،پرسشنامه معنای زندگی و پرسشنامه جهت گیری زندگی را تکمیل نمودند و سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 22 شد.تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) و آمار تحلیلی (تحلیل واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون ) انجام شد.یافته ها: میانگین نمره ی خوش بینی 19/46 و میانگین آن در معنای زندگی 29/78 به دست آمد که نشان دهنده این است کهخوش بینی و معنای زندگی در بین بیماران دیابتی در سطح مطلوب بوده است. بر اساس آزمون آماری همبستگی پیرسون بینخوش بینی و معنای زندگی در بیماران دیابتی رابطه معناداری وجود دارد (p=0/001)، بطوری که می توان گفت هرچه میزان خوش بینی بیشتر باشد معنای زندگی نیز بیشتر می شود. بین اطلاعات دموگرافیک با خوش بینی و معنای زندگی ارتباطی وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد افزایش خوش بینی بر میزان معنای زندگی بیماران دیابتیموثر می باشد. معنای زندگی از سوی دیگر به سازگاری با بیماری و مشکلات زندگی از طریق خوش بینی تاثیرگذار است و بهتغییر کیفیت و رضایت از زندگی افراد منجر می شود. لذا بهتر است که مراقبین سلامت ، پرستاران و پزشکان به این موارد توجهخاص داشته باشند.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_JDN-7-1_006. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1004948/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
محمدی، محمد و شهرکی واحد، عزیز و نیکبخت، رضا و فیروزکوهی، احمدرضا و خسروی بنجار، علی،1398،بررسی رابطه خوش بینی و معنای زندگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بخش داخلی بیمارستان امیرالمومنین علی(ع) شهر زابل در سال 1397،https://civilica.com/doc/1004948

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 379
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support