برهان وجودی پلانتینگا بر پایه منطق موجهات جدید

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 298

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NTT-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

Abstract:

در این اثر ضمن معرفی اصل برهان وجودی آنسلم و تقریرهای مختلف آن، به بررسی برهان وجودی پلانتینگا بر پایه سیستم S5 از منطق موجهات جدید و معناشناسی جهان های ممکن کریپکی در مدل های انعکاسی و اقلیدسی پرداخته شده است. توجه به واقعی گرایی به عنوان مبنای نظری نقد کانت بر براهین وجودی، از دیگر ابتکارات پلانتینگا بوده که مورد اشاره قرار گرفته است.

Authors

سیدمجید ظهیری

عضو هییت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی