تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین/نانوذره نقره جهت استفاده در حسگرهای گازی و مقایسه حساسیت آن با پلی آنیلین خالص

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 505

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE06_044

تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1399

Abstract:

در این مقاله به تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین حاوی نانوذرات نقره توسط پلیمریزاسیون درجا توسط مونومر آنیلین با آمونیوم پرسولفات و محلول هیدروکلریک اسید و نانوذره نقره پرداخته شد. مورفولوژی نانوکامپوزیت سنتز شده توسط تست FESEM بررسی شد و برای اطمینان از تشکیل نانوکامپوزیت تست های UV-Vis ، FTIR و EDX-MAP مورد استفاده قرار گرفتند. رسانایی نانوکامپوزیت نهیه شده با پلی آنیلین خالص مقایسه شد و حسگری نانوکامپوزیت در برابر گاز آمونیاک نیز مورد بررسی قرار گرفت. یک ساختار بستر پرکننده توسط نمونه ها نشان داده شد. پیک های موجود در 416 در تست UV نشان دهنده حضور نانوذرات نقره در نانوکامپوزیت مذکور بوده است. در مقایسه با پلی آنیلین خالص، این نانوکامپوزیت حسگری پنج برابری را از خود نشان داد.

Authors

سلاله یگانگی

مهندسی پلیمر فراورش. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشکده پلیمر و رنگ. تهران ایران

فرامرز افشار طارمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشکده پلیمر و رنگ. تهران ایران