Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

ارزیابی ریسک ناشی از خطرات به روش تحلیل درخت خطا (FTA) در یک واحد صنعت پتروشیمی

Year: 1398
COI: NCOHS11_551
Language: PersianView: 1,658
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

مرضیه کوثری - دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سکینه مهدوی - دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
طاهره دهقانی - دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Abstract:

زمینه و هدف: وجود مواد شیمیایی خطرناک و شرایط عملیاتی خاص در صنایع فرآیندی باعث شده احتمال وقوع حوادثفاجعه بار در آنها بسیار بالا باشد. حوادث احتمالی در این صنایع پتانسیل آسیب به کارکنان، محیط زیست و ساکنان مناطقاطراف را دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک ناشی از خطرات در یک صنعت پتروشیمیانجام گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد پژوهی شناسایی خطرات با ترسیم درخت خطا انجام گردید که پس از تعیین رویدادراس، علل به وجود آورنده آنها تحت عنوان رویداد میانی تا رسیدن به رویدادهای پایانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پساز تعیین برش های حداقل با استفاده از جبر بولی، احتمال وقوع رویداد راس ، تعیین رویدادهای با سطح ریسک غیر قابلتحمل، رتبه بندی رویدادهای فرعی و در نهایت رتبه بندی اهمیت رویدادهای پایه انجام شد.یافته ها: در این پژوهش در مجموع 76 رویداد شناسایی گردید که از بین آن ها 40 رویداد دارای سطح ریسک غیر قابلقبول، 31 رویداد سطح ریسک قابل تحمل و 5 رویداد نیز دارای سطح ریسک قابل قبول بودند. رویداد آتش سوزی مهم ترینو بیشترین رویداد با سطح ریسک غیر قابل قبول (عدد ریسک D5 و E5) بود که رویداد پایانی خطای انسانی در نصب صحیحگسکت در سطح برجسته فلنج با سهم 51/2 درصد، نقش مهمی در وقوع این رویداد دارد. نتیجه گیری: در وقوع آتش سوزی ها خطای انسانی در نصب صحیح گسکت در سطح برجسته فلنج نقش مهمی دارد کهآن نیز می تواند ناشی از بی توجهی و بی دقتی افراد، عجله در کار، بار کاری زیاد و یا بی تجربه بودن افراد باشد. لذا لازم استجهت کاهش این رویداد، نظارت بر کار در حین انجام تعمیرات، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و بازدید منظم ودوره ای از تجهیزات و اطمینان از عملکرد صحیح آن ها به عمل آید. نتایج این مطالعه نشان داد که روش تحلیل درخت خطابا وجود زمانبر بودن تکنیکی بسیار موثر و کاربردی برای صنایع فرآیندی می باشد. با توجه به این که در این صنایع، نقصهای بسیار جزیی (که اغلب از چشم تحلیل گران روش های کیفی دور می مانند) منجر به حوادث فاجعه باری می شوند،روش FTA (Fault Tree Analysis) می تواند این نقص ها را به خوبی شناسایی و تجزیه و تحلیل کند.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is NCOHS11_551. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1014816/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
کوثری، مرضیه و مهدوی، سکینه و دهقانی، طاهره،1398،ارزیابی ریسک ناشی از خطرات به روش تحلیل درخت خطا (FTA) در یک واحد صنعت پتروشیمی،Eleventh General Conference on Occupational Health and Safety،Tehran،https://civilica.com/doc/1014816

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 1,979
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support