حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 952

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLPS-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1399

Abstract:

حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه­ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مولفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت­پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مولفه های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مولفه های حکمرانی خوب به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مولفه های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.

Authors

محمد امامی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ،(نویسنده مسئول)

حمید شاکری

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه پیام نور شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آشوری، داریوش(1376).ما و مدرنیت. تهران: نشر موسسه فرهنگی صراط. ...
 • امامی، محمد و زرگوش،مشتاق(1387).جنبه های درونی نظریه حاکمیت قانون در ... [مقاله ژورنالی]
 • برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1388). مدیریت و حکمرانی ...
 • تقوایی، علی اکبر و تاجدار،رسول.(1388). درآمدی بر حکمروایی خوب شهری ...
 • خلفخانی، مهدی(1391).بررسی الگوهای موفق و ناموفق حکمرانی.در مجموعه مقالات همایش ...
 • دوبنوا، آلن(1378).تامل در مبانی دموکراسی. ترجمه: بزرگ نادرزاد.تهران:نشر چشمه. ...
 • راعی، مسعود و عطریان،فرامرز(1391).حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون ...
 • رهنورد،فرج اله و عباسپور، باقر(1386).حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی ...
 • زارعی، محمد حسین(1383).حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران. مجله ... [مقاله ژورنالی]
 • سردارنیا،خلیل اله(1388).اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب.اطلاعات سیاسی – اقتصادی. ...
 • سردارنیا،خلیل اله (1391).شاخص های حکمرانی خوب شهری در چهارچوب نظریه ...
 • سردارنیا، خلیل و شاکری، حمید(1393).تبیین حکمرانی خوب در نهج البلاغه ...
 • سروش محلاتی،محمد(1378).خبرگان و نظارت. فصلنامه حکومت اسلامی. شماره14. ...
 • شاکری،حمید(1394). حکمرانی خوب شهری(مطالعه تطبیقی ایران، آمریکا، انگلیس، ترکیه و ...
 • شریف زاده، فتاح و قلی پور، رحمت اله(1382). حکمرانی خوب ...
 • شریفیان ثانی، مریم(1380). سرمایه اجتماعی؛ مفاهیم اصلی و چارچوب نظری.فصلنامه ... [مقاله ژورنالی]
 • عالم،عبدالرحمن(1375).بنیادهای علم سیاست.تهران:نشر نی. ...
 • قاضی(شریعت پناهی)،ابوالفضل(1384).بایسته های حقوق اساسی.تهران: نشر دادگستر. ...
 • قربانزاده،محمد و شاکری،حمید(1394).امنیت انسانی در پرتوی دکترین حکمرانی خوب. فصلنامه ...
 • قلی پور،رحمت الله(1387).حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت.تهران: با همکاری ...
 • قلی پور،رحمت الله (1383).تحلیل و امکان سنجی الگوی حکمرانی خوب ...
 • کاتوزیان، ناصر(1377).مقدمه علم حقوق. تهران: نشر میزان. ...
 • مرکزمالمیری،احمد(1385).حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت ها. تهران: مرکز پژوهش ...
 • نوبری،نازک و رحیمی،محمد.(1389).حکمرانی خوب شهری.مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر ...
 • هاشمی،سید محمد(1384).حقوق بشر و آزادی های اساسی. تهران:نشر میزان. ...
 • هداوند،مهدی(1384).حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر. نشریه حقوق اساسی. سال ...
 • Frey, Klaus(2014). Development, Good Governance, and Local Democracy. ...
 • GBP. (1992). Political Participation . The Blackwell encyclopedia of political ...
 • Graham, John Amos (2011), Bruce and Time Plumptre Principles for ...
 • Harris,J.David(2008), A Discourse Analysis of Institutionalized in The Field of ...
 • Kaufman, D., Kraay.A. (2007).Governance Indicators: Where Are We, Where should ...
 • Kooiman, J. (2003).Governing as Governance. SAGE Publication. London. Thousand Oaks ...
 • Mobius M. (2012), good governance is a global challenge , ...
 • Rahimi,Roohollah & shakeri, hamid(2016). Reflection on corruption of judicial system ...
 • Rose, J. (2004). The Rule of Law in the western ...
 • Singh, N.( 2014). Decentralization and legal empowerment. In Decentralizing governance. ...
 • Smith, B. C.( 2015). Good governance and development. Houndsmills/New York: ...
 • Stratford, Elaine (2007). Sustainable development and good governance: Pathways to ...
 • Un Escap (2002) What is Good Governance At: http:/www. Unescape. ...
 • UNDP (2000) .Characteristics of Good governance.The Urban Governance initiative TUGi. ...
 • UN-HABITAT (2002).The global campaign on Urban Governance. www.un habitat.org. ...
 • نمایش کامل مراجع