ریخت شناسی استخوان بخش سری ماهی قزل الای رنگین کمان Oncerhynchns myhiss

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 365

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICII03_006

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1399

Abstract:

جهت درک تنوع قابل ملاحظه ماهیان، از ویژگی های مختلف ریخت شناسی ساختاری، ژنتیکی، اکولوژیکی و رفتاری استفاده می گردد. یکی از این ویژگی های بکارگیری ساختاری سخت است. شناخت ویژگی های استخوان شناسی ماهیان بویژه ساختار سر، دردرک ویژگی های زیستی، از قبیل تغذیه، و تنفس نیز کاربرد مهمی دارد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی استخوان شناسی ساختار اسکلتی سر قزل آل رنگین کمان Oncarhynchus به اجرا درآمده برای این تحقیق تعداد 350 قطعه نمونه در سنین مختلف از مزرعه ی پرورش ماهی روستای توچاه در نزدیک مشهد نمونه برداری گردید. نمونه ها پس از بیهوشی در قزلمالین چهار درصد باتری تثبیت و سپس برای مطالعه استخوان شناسی توسط پروتکل رنگ آمیزی آلمیان بلوو آلبزارین 5 رنگ آمیزی و شفاف سازی شدند. ماهی قزل آلای رنگین کمان تفاوت هایی را با مایان آلاسموبراتش و دیگر اعضای خانواده ی آزاد ماهیان دارد که می تواند به عنوان ویژگی های اختصاصی استخوانی این گونه در نظر گرفته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر صفات اندازشی شعارشی و الگوهای رنگیدر مطالعات ارایه شناختی بعنوان پایه ای برای مطالعات آتی اعضای این آرایه مورد استفاده قرار گیرد.

Keywords:

استخوان شناسی , الیزارین رد , جمجمه , قزل آلای رنگین کمان

Authors

مونا گوهری منش

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی فردوسی مشهد

ناصر مهدوی شهری

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی فردوسی مشهد

فرشته قاسم زاده

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی فردوسی مشهد

فائزه یزدانی

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی فردوسی مشهد