زمینه های پیدایش استکبار از منظر قرآن کریم

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 515

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF07_155

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

Abstract:

موضوع استکبار یک موضوع قرآنی و مربوط به دین می باشد. استکبار به روحیه برتریجویی و استیلاطلبی اشاره دارد. وجود روحیهاستکباری در افراد تاثیرگذار مانع رشد و تعالی دیگران، تضعیف حق و تقویت باطل میشود، اما در دام استکبار گرفتار نشدن در گاماول نیازمند شناخت زمینه های پیدایش استکبار می باشد.این پژوهش با هدف تبیین زمینه های پیدایش استکبار در قرآن کریم ابتدا به بررسی مفهوم استکبارپرداخته؛ انواع استکبار را در قرآنمورد بحث قرار داده است. در پایان با رویکرد درون دینی زمینه های پیدایش استکبار در قرآن را تبیین می نماید. یافته های پژوهش براین نکته حکایت دارد که قرآن کریم، حوزه معرفتی که منشا آن نداشتن شناخت کافی وآگاهی در افراد میباشد و حوزه رفتاری که دررفتارهای افراد در انجام وظایف مختلف بروز میکند را عامل و زمینه های پیدایش استکبار معرفی می نماید.

Authors

سیدسجاد ساداتی زاده

گروه فلسفه، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

مسلم شجاعی

گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، واحد بهبهان