اسکان ایمن اولیه بعد از زلزله

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 337

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF07_150

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

Abstract:

هر یکی از مهم ترین مسائلی که همواره مورد توجه سازمان های مسئول در مدیریت بحران قرار دارد انتخاب مکانی مناسب جهت اسکان موقت جمعیت های آسیب دیده از سوانح می باشد . بدیهی است عدم رعایت مکان گزینی صحیح ممکن است فاجعه دیگری حتی به مراتب وخیم تر از سانحه اولیه بدنبال داشته باشد . بنابراین لزوم برنامه ریزی، مدیریت و ارائه راهکارهای مناسب در استقرار اضطراری یا موقت جمعیت آسیب دیده قبل از وقوع زلزله الزامی می نماید . بشر همواره برای مقابله با فاجعه، شیوه هایی متناسب با امکانات موجود در جامعه به کار می برده است .در هر برهه از تاریخ، هنگام بروز فاجعه انسان به اشکال مختلف درصدد مقابله با بحران برآمده و اجرای مراحل چهارگانه مدیریت بحران یعنی کاهش اثرات فاجعه، آمادگی مقابله، و اکنش در شرایط بحرانی و جبران خسارات ناشی از حادثه، نه به شکل امروزین، سابقه طولانی به در ازای عمر بشر دارد. یکی از مهم ترین این تمهیدات و تسهیلاتی که می بایست بدانبسیار توجه شود و قبل از وقوع حادثه کلیه شرایا آن مهیا شود، آماده سازی و مهیا نمودن محل و مکانی جهت اسکان موقت جمعیت آسیب دیده از حادثه است زیرا سرپناه و مسکن، جز نخستین و اصلی ترین نیازهای هر فرد است.

Authors

حسین نظم فر

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

حسین نورمحمدی برندق

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

علی عشقی چهار برج

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی