روش های نوین ساخت مبتنی بر سرعت، قیمت و کیفیت محصول نهایی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 770

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL04_180

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1399

Abstract:

در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از یک شناخت مناسب و کلی نسبت به روش های نوین ساخت به منظور سبک سازی، سریع سازی و ساخت با هزینه ی پایین تر در عین حفظ کیفیت خروجی، به انتخاب نوع ساخت متناسب با موقعیت، بودجه و زمان پرداخته شود. روش های ساخت این پژوهش عبارتنداز: اسکلت فلزی، اسکلت بتنی، سازه LSF ICF قالب تونلی Tilt-Up ،CFTو دیوار دولایه. تمامی موارد ذکرشده دارای مجوز از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بوده که امکان استفاده از آن را در کشور میسر می سازد. پس از بررسی روش های ارائه شده که در بسیاری از کشورها متدوال بوده اما در ایران به آن کمتر توجه شده است، به مقایسه زمان ساخت، هزینه های ساخت، انعطاف پذیری در معماری، محدودیت ارتفاع، سازگاری با محیط زیست و ... پرداخته شده است. این گزارش می تواند نقشه راه مناسبی برای شرکت ساختمانی معلم در زمینه ی روش های نوین ساخت تلقی گردد. همچنین با درنظرگیری تمامی موارد به نظر می رسد که سه روش سازه فلزی، سازه بتنی و سازه CFT می تواند از تمامی جوانب بهترین گزینه ها در فرآیند انبوه سازی تلقی گردد.

Keywords:

Authors

امید علیجانی

دانشجوی پست دکتری، مدیرعامل، شرکت ساختمانی معلم

بهنام عامری

دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناس ،R&D معاونت فنی و اجرایی، شرکت ساختمانی معلم

آرمین افصحی

کارشناسی ارشد ، معاون فنی و اجرایی، معاونت فنی و اجرایی، شرکت ساختمانی معلم

مهدی شاپوری

کارشناسی ارشد، مدیر فنی و اجرایی، معاونت فنی و اجرایی، شرکت ساختمانی معلم

حمید میرزایی فرد

دانشجوی دکتری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی