CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر هموارسازی سود بر کیفیت درآمدها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: اثر هموارسازی سود بر کیفیت درآمدها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-11-42_001
منتشر شده در شماره 42 دوره 11 فصل در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب آریامند - گروه مهندسی مالی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.
سید عباس ابراهیمی - گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایران

خلاصه مقاله:
هموارسازی سود را می توان کاهش عمدی نوسانات سود تعریف می شود. عده ای از صاحبنظران معتقدند سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکتهای هموارساز دارند و حاضرند بهای بیشتری برای این شرکتها بپردازند. محققان معتقدند برخی ویژگیهای شرکت بر انگیزه مدیران جهت هموارسازی سود تاثیر دارد. در این تحقیق سعی شد ضمن تشریح مبانی نظری تحقیق، ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهایی از شرکت نظیر کیفیت سود، نسبت قیمت به درآمدها (P/E)و بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE) و بازده دارایی های کلی (ROTA) در بورس اوراق بهادار بررسی شود. به منظور بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهای شرکت، داده های مربوط به دوره زمانی1390 تا 1396 جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود. سپس با استفاده از مدل ایکل شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از یکدیگر تفکیک گردیدند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون لوجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد شرکت هایی با نسبت قیمت به درآمد (P/E ) بالاتر، انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند و شرکت هایی با میزان کیفیت سود بالاتر انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند. نهایتا مشخص شد که شرکت های با بازده دارایی های کلی (ROTA) بزرگتر، انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند.

کلمات کلیدی:
هموارسازی سود, کیفیت سودآوری, بازده دارایی ها, حقوق صاحبان سهام, اهرم مالی, اندازه شرکت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1032102/