استفاده از روش LOPA در جهت تعیین سطح یکپارچکی سیستم های ایمنی SIL TARGET در واحد 103 پالایشگاه گازی (تثبیت میعانات گازی)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 456

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF06_152

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1399

Abstract:

یکی از ضروری ترین و اصلی ترین مراحل برای افزایش سطح ایمنی در واحدهای موجود یا در حال طراحی ارزیابی ریسک خطراتی همچون رها شدن مواد شیمیایی در محیط است که ممکن است از طریق نقص تجهیزات و یا خطاهای انسانی ایجاد شود. ارزیابی کمی و کیفی ری در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جزء لاینفک طراحی واحدهای فرایندی می باشد که متاسفانه در کشور ما هنوز جایگاه خود را بدست نیاورده است و شاید یکی از دلایل مهم آن عدم آشنایی کافی با مبانی اولیه ارزیابی کمی و کیفی ریسک است. هدف از این پژوهش شناسایی مخاطرات واحد 103 یکی از پالایشگاه های گازی پارس جنوبی (Condensate Stabilization) به روش HAZOP و تعیین سطح یکپارچگی ایمنی سیستم های توقف اضطراری ESD این واحد به روش LOPA می باشد. در روش LOPA لایه های حفاظتی که قابلیت کاهش ریسک را دارند مورد بررسی قرار گرفت و سطح یکپارچگی SIL تعیین شد. برای سیست مهای سناریو های خطرناک شناسایی شده از طریق مطالعه HAZOP با روش LOPA واکاوی وسیستم خاموش کننده های اضطراری مربوط به هرکدام مشخص و سطح یکپارچگی SIL تعیین شد.سطح یکپارچگی SIL در چهار سطح قابل تعریف است.از آنجایی که افزایش سطح یکپارچگی ایمنی برای سیستم های توقف اضطراری هزینه زیادی در بر خواهد داشت اضافه نمودن دیگر لایه های حفاظتی مستقل در پیشگیری از انحراف های فرایندی و کم شدن سطح یکپارچگی سیستم های توقف اضطراری مفید می باشد

Keywords:

شناسایی مخاطرات به روش هازوپ , آنالیز لایه های حفاظتی , سطح یکپارچگی ایمنی

Authors

حسین پورشهنه

دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

امیر سپهریان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر