بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در شهرداری زاهدان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 627

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

QMTM02_041

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

Abstract:

با توجه به تغییرات محیطی که در اغلب موارد بر قسمت های مختلف سازمان تاثیر گذار می باشد نهاد ها و سازمان ها ضرورت دارد تا با راهکارها و روش های کارآمد خود را به صورت پویا با این تغییرات محیطی سازگار کنند و از این طریق توانایی ماندگاری و بقا داشته باشند یکی از بهترین و اساسی ترین روش برای مقابله با تغییرات محیطی سوق دادن سازمان به سمت چابک بودن است سازمان هایی که به شکل چابک طراحی شوند ساختار سازمانی بهتر و کارا تری دارند و سبب می شود سازمان در انجام فرایندهای خود عملکرد بهتری داشته باشد بر این اساس یکی از راه های چابکی سازمان ها شکل دهی ساختار مناسب است با توجه به این شکل دهی مناسب در این تحقیق هدف اصلی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در شهرداری زاهدان با روش تحلیلی – توصیفی می باشد

Authors

مهری حسین زاده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

مجتبی اصغری

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،زاهدان، ایران