بررسی میزان شیوع نوزوما سرانا، آکاراپیس وودی، واروآجاکوبسونی و ملوئه واریگاتوس در زنبورستان های استان اردبیل درسال های 1396 - 1393

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 284

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_VTJ-32-4_008

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

جرب های انگلی زنبور عسل (جنس های واروآ و آکاراپیس) و انگل اجباری داخل سلولی زنبور عسل (جنس نوزوما) مسئول خسارات سنگین در کندوهای زنبور عسل، کلنی ها بوده و تهدیدی جدی در صنعت زنبور داری محسوب می شوند. این مطالعه جهت تعیین شیوع انگل های زنبور عسل در ده منطقه استان اردبیل انجام گرفت. از 315 زنبورستان (62700 کندو) بطور تصادفی در فصول مختلف از سال 1396-1393 در استان اردبیل نمونه برداری انجام گرفت. شیوع انگل های یافت شده: نوزوما سرانا (06/92 درصد)، آکاراپیس وودی (76/4درصد)، واروآجاکوبسونی (68/19 درصد) و ملوئه واریگاتوس (90/1درصد) بودند. ارتباط بین آلودگی انگلی و سال مطالعه معنی دار نبوده ولی آلودگی نوزوما سرانا در سال های مختلف بطور معنی داری بیشتر از انگل های دیگر بود. بیشترین شیوع نوزوما سرانا در بهار مشاهده شد. مطابق یافته ها، نوزوما سرانا تنها انگل زنبور عسل با پراکندگی جغرافیایی گسترده بود. به نظر می رسد که آب و هوا در میزان شیوع انگل موثر می باشد.

Authors

ناصر حاجی پور

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

کلثوم محبی میرک

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • A survey of Nosema apis infection in apiaries of North Khorasan province, Iran [مقاله ژورنالی]
 • Chen Y.P. and Z.Y. Huang. 2010. Nosema ceranae, a newly ...
 • Coffey M.F. 2007. Parasites of the Honeybee. Teagasc. ...
 • Davoudi J., A. Naderi, F. Mohammadpour, A.S. Golzar and A. ...
 • Guzman L.I. and T.E. Rinderer. 1999. Identification and comparison of ...
 • Dietemann V., F. Nazzi, S.J. Martin, D.L. Anderson, B. Locke, ...
 • Eilami B., H. Hamzehzarghani, G.R. Tahmasebi, R. Bahreini, A.-e. Mansoor ...
 • Fries I. 2010. Nosema ceranae in European honey bees (Apis ...
 • Fries I., F. Feng, A. da Silva, S.B. Slemenda and ...
 • Gods F. 1997. Investigation on Nosema apis and Acarapis woodi ...
 • Jamshidi R., M. Yousefkhani and A.R. Latfi. 2009. Incidence rate ...
 • Khezri M. and M. Moharami. 2017. The Incidence of Acarapis ...
 • Klee J., A.M. Besana, E. Genersch, S. Gisder, A. Nanetti, ...
 • Lotfi A., R. Jamshidi, H. Aghdam Shahryar and M. Yousefkhani. ...
 • Maeda T. 2016. Effects of tracheal mite infestation on Japanese ...
 • Mahmudi M., S. Basami, S. Nabian and E. Bahonar. 2010. ...
 • Martín‐Hernández R., C. Bartolomé, N. Chejanovsky, Y. Le Conte, A. ...
 • Mirzaei M. and S. Malekpour. 2014. Seasonal prevalence the Varroa ...
 • Mohammadian B., S. Bokaie, M. Moharrami, S. Nabian and M. ...
 • Moritz R.F., J. De Miranda, I. Fries, Y. Le Conte, ...
 • Morse R.A. and N.W. Calderone. 2000. The value of honey ...
 • Morse R.A. and R. Nowogrodzki. 1990. Honey bee pests, predators, ...
 • Moshaverinia A., V. Abedi and H. Safaei. 2013. Mite infestation ...
 • Mossadegh M. and R. Bahreini. 1994. Acarapis mites of honey-bee, ...
 • Namayanja D., A. Akol and D. Kugonza. 2016. Prevalence of ...
 • Paris L., H. El Alaoui, F. Delbac and M. Diogon. ...
 • Razmaraii N. and H. Karimi. 2010. A Survey of Nosema ...
 • Razmaraii N., S. Sadegh-Eteghad, H. Babaei, H. Paykari, K. Esmaeilnia ...
 • Ritter W. 1981. Varroa disease of the honeybee Apis mellifera. ...
 • Ross H.H., C.A. Ross and J.R. Ross. 1982. A textbook ...
 • Sadeghi A.R., H. Rasulizadeh and F. Nabizadeh. 2014. An apiary ...
 • Sarhanghzadeh K. and M. Yakhchali. 2016. Geographical and seasonal distribution ...
 • Shemshadi B., R. Bahadori and A. Safaei. 2010. Survey on ...
 • Tahmasebi G. and M. Esmaili. 1991. Two species of blister ...
 • A survey on Nosema apis infection in apiaries of Urmia, North-West of Iran [مقاله ژورنالی]
 • Tentcheva D., L. Gauthier, N. Zappulla, B. Dainat, F. Cousserans, ...
 • Wossughi G. 1987. A Case Report of oil beetles, blister, ...
 • Yakhchali M. and J. Dabbagi. 2008. Study on frequency of ...
 • نمایش کامل مراجع