بررسی کارایی وصله کامپوزیتی و فلزی در تعمیر ورق آلومینیومی ترکدار با ضخامت های مختلف

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,018

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC04_064

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

در این تحقیق یک ورق آلومینیومی ترکدار به ضخامت های مختلف با وصله های کامپوزیتی و فلزی در حالت یک طرفه و دوطرفه تعمیر شده است. با در نظرگرفتن ضخامت های مختلف برای ورق آلومینیومی و تعمیر آن با وصله های کامپوزیتیگرافیت وگلاس اپوکسی و وصله فلزی از جنس ورق اصلی به صورت سه بعدی در نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفتهاست. نتایج نشان می دهد که بکارگیری وصله فلزی از جنس ورق اصلی می تواند باعث کاهش بیشتر ضریب شدت تنشنسبت به وصله کامپوزیتی گلاس اپوکسی در تعمیر یک طرفه و دو طرفه شود. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش ضخامتورق بازدهی وصله ها کاهش می یابد و تاثیر افزایش ضخامت ورق بر بازدهی وصله های دو طرفه نسبت به وصله یک طرفه بیشتر است.

Authors

صادق دریایی

دانش آموخته مهندسی مکانیک، دانشگاه کردستان