بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر زندگی انسان ها و برنامه های مقابله با این تهدیدها

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 872

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECONF10_109

تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1399

Abstract:

در آغاز انقلاب صنعتی، یعنی در قرن هجدهم، غلظت دی اکسیدکربن جو زمین 270 قسمت در میلی ون بود؛ اکنون این غلظت به 377 قسمت در میلیون رسیده است. این مقدار نه تنها در 740 هزار سال گذشته، کهاحتمالا از 55 میلیون سال پیش تاکنون سابقه نداشته است. 55 ملیون سال پیش کره زمین سیارهای گرمسیری بود؛ قطب شمال و جنوب وجود نداشت و سطح دریاها 80 متر بالاتر از امروز بود. این وضعیتبرای حیات انسان مناسب نبود و با از بین رفتن آن، انسان توانست روی این کره ی خاکی به حیات خود ادامه دهد. اما اکنون انسان با دست خود دوباره این وضعیت را به وجود می آورد و این یکی از مهم تر ین مسائلیاست که با آن رو به روست . این پژوهش بر آن است با برایند مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات تطبیقی به بررسی اثرات تغییرات اقلیمی پرداخته، وتاثیرات پروتوکول های موجود در جهت مقابله با این تغییرات را مورد تحلیل قرار دهد. در این راستا، با بررسی علل تغییرات اقلیمی، تاثیرات تغییرات اقلیمی، خطرات تغییرات اقلیمی و بحث های حول این موضوع به فرایند ایجاد شده در جهان به علت تغییرات اقلیمی پرداخته و در بخش بعد با بررسی پروتوکول ها و منشورهای موجود در بحث مقابله به تغییرات اقلیمی به بررسی اثرگذاری این قوانین بپردازیم

Authors

محمدرضا مستشاری

کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

پویا پروین

کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران