بهبود تبخیر سطحی با کاهش انتقال حرارت به بالک سیال و افزایش جذب سطحی حرارت

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 527

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMICONF03_004

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

Abstract:

تبخیر سطحی یکی از پدیده های با اهمیت فراوان دربسیاری از رخدادهای طبیعی و کاربردهای صنعتیاست؛ از این رو بهبود این پدیده اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش با الهام گیری از ساختارهای گیاهی وبا طراحی یک سطح ابتکاری نرخ تبخیر آب افزایش داده می شود. این سطح ابتکاری دو اثر اصلی دارد،اول اینکه میزان حرارت منتقل شده به آب از طریق سطح را کاهش می دهد و دوم میزان جذب حرارتدر سطح را افزایش میدهد. برای کاهش انتقال حرارت به بالک سیال از یک بخش عایق و برای افزایشجذب حرارت سطحی از یک سطح تبخیری به رنگ سیاه استفاده شده است و بدین ترتیب نرخ تبخیر تاحدود 10 درصد افزایش می یابد. همچنین این سطح بهبود دهنده تبخیر دمای حالت پایای سطح سیالرا که در معرض تبخیر قرار می گیرد بیش از یک درجه افزایش می دهد که خود این موضوع نیز درافزایش نرخ تبخیر موثر است. از دیگر مزیت اصلی این سطح صرفه اقتصادی و ارزان بودن این سطح استبه طوری که برای ساخت هر متر مربع از این سطح هزینه تقریبی 200 هزار تومان نیاز است.

Authors

امین انجم روز

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

علی نوری بروجردی

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران