قطعه بندی رگ های شبکیه چشم در تصاویر فوندوس مبتنی بر U-Net بهبود داده شده

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 651

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMVIP11_021

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

Abstract:

قطعه بندی عروق شبکیه چشم در تصاویرفوندوس، گام کلیدی در تشخیص اولیه بیماری های چشمی مانند رتینوپاتی دیابتی و فشار خون است. دراین مقاله، روشی خودکارمبتنی بر شبکه های عصبی کانولوشنی ارائه شده که ویرایش تغییر یافته ای ازمعماری U-Net است. دقت الگوریتم بر روی دادگان شناخته شده DRIVE و STARE به ترتیب برابر 96/70 و 96/09 به دست آمده است به کارگیری مدل پیشنهادی مبتنی بر U-Net به بهبود چشم گیر معیار AUC نیز منجر شده است.

Authors

معصومه غلامی

دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر

علی اقا گل زاده

دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر

مهدی ازوجی

دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر