پیامدهای ناخواسته برنامه های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 279

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLD-14-13_005

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

Abstract:

پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری با هدف کاهش عرضه مواد مخدر، مداخله هایی را برای افزایش قیمت و میزان توقیف مواد انجام می دهد تا به واسطه آن در فرایند دسترسی به مواد مخدر اختلال ایجاد کند. این مداخله ها ممکن است موجب بروز پیامدهای ناخواسته ای شوند که در تدوین برنامه ها مورد توجه قرار نگرفته اند. پرسش تحقیق حاضر، بررسی ماهیت پیامدهای ناخواسته کنترل های پلیسی بازار مواد و میزان اهمیت آن ها در راستای تعیین میزان اثربخشی برنامه هاست. برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، از روش های کیفی و به طور خاص مصاحبه عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر در بازارهای خرید و فروش مواد (27 فروشنده و 41 مصرف کننده) و 20 نفر از ساکنان محله های خرید و فروش مواد مخدر (محله دروازه غار و شوش) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که برنامه های پلیسی کنترل بازار موجب می شوند که مصرف کنندگان برای تامین مواد مورد نیاز خویش مرتکب جرایم مختلفی شوند. همچنین مداخله های پلیسی به علت عدم رعایت مداخله های کاهش آسیب، موجب بروز آسیب های بهداشتی و حتی مرگ مصرف کنندگان می شوند.

Keywords:

Authors

محمد فرجیها

گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

آزاده صادقی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس