تاملی بر ظرفیت های دیوان بین المللی کیفری در حمایت از حقوق بشر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 255

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLD-14-13_007

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

Abstract:

تاسیس دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه دائمی و جهانی در سال 1998 گامی مهم در روند مبارزه با بی کیفری می باشد. دیوان از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری، با مقوله حقوق بشر ارتباط یافته است. در پرتو اساسنامه دیوان، دیوان می تواند نقشی مهم در پیشبرد سیاست های حقوق بشری داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشر، ماهیت حقوق بشری جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان و... همگی دال بر تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری به سمت حمایت قضایی سازمان یافته از حقوق بشر و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشر می باشد. البته دیوان در زمینه توسعه حقوق بشر با محدودیت هایی مانند عدم امکان تفسیر موسع از حقوق بشر به خاطر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز مواجه است. رویه آتی دیوان، میزان تحقق ملاحظات حقوق بشری مندرج در اساسنامه را نشان داده و نقش دیوان را در توسعه حقوق بشر واضح تر خواهد نمود.

Keywords:

حقوق بشر , دیوان بین المللی کیفری , جنایات بین المللی

Authors

حجت سلیمی ترکمانی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان