مدلهای یکپارچه برنامه ریزی تولید و زمان بندی ارسال چند کالایی با محصولات فاسد شدنی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 596

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE06_078

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1399

Abstract:

امروزه اهمیت یکپارچگی تولید و توزیع در زنجیره تامین بر کسی پوشیده نیست. یکپارچگی در زنجیره تامین اقلام فاسدشدنی به دلیل محدودیت طول عمرشان، از مواردی است که در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، به ارائه ی مدلهای یکپارچه تولید و ارسال تحت سیاستهای استفاده ی کامل از ظرفیت کامیونTL و استفادهی کمتر از ظرفیت کامیون (LTL) پرداخته شده است که محصولات فاسدشدنی و غیرفاسدشدنی را همزمان در یک زنجیره تامین در نظر می گیرند. هدف از از این مدلها، به حداقل رساندن هزینه های مربوط به تولیدکننده مانند هزینه ی راه اندازی، نگهداری و توزیع محصولات بین خرده فروشان است. پس از ارائهی مدل، به منظور ارزیابی، مسائل عددی مختلفی به ازای تغییر ظرفیت کامیون، تغییر طول عمر، افزایش تعداد محصول فاسدشدنی توسط نرم افزار گمز حل و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که ارجحیت سیاست های ارسال TL و LTL نسبت به یکدیگر به ظرفیت کامیون، هزینه های ارسال ثابت و متغیر وابسته است و هر کدام از این سیاست های ارسال در شرایط خاصی می توانند بر دیگری برتری داشته باشند.

Keywords:

اندازه انباشته های تولیدی , سیاست ارسال کامل , سیاست ارسال جزئی , مدلهای یکپارچه زنجیره تامین , محصولات فاسد شدنی

Authors

فاطمه آزادی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه هرمزگان

حمیدرضا عسکرپور

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان