ردیابی فرایند؛ روشی کیفی برای تحلیل و ارزیابی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,432

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF05_050

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1399

Abstract:

هدف این مقاله تشریح روش ردیابی فرایند (مکانیسم علی) به عنوان یک روش کیفی برای تحلیل و تبیین سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی های و به طور خاص سیاست گذاری فرهنگی است. بنابراین تلاش شده است پس از معرفی این روش و تشریح آن،سیاست گذاری های حوزه اقتصاد سینما در دوران پس از انقلاب اسلامی به عنوان یک نمونه مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.ردیابی فرایند متکی بر بیان مکانیسم های علی است که طی نمودار واقعه- ساختار به تبیین مسئله می پردازد. به عبارت دیگر با بهره گیری از این روش، یک فرایند و رخداد را به صورت توالی علی و تاریخی میتوان مورد بررسی و تحلیل قرار داد.سیاست گذاری های اقتصاد سینما نیز در سال های پس از انقلاب در دولت های گوناگون دستخوش تغییراتی بوده است کهمی توان در این روش آن را مورد بررسی و تحلیل و تبیین قرار داد تا بتوان برای ارائه سیاست های آینده از نتایج آن بهره برد.

Authors

فرناز سربندی

دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران