تاثیر مقدار و دمای کارگرم وعملیات حرارتی پس از ان برروی ریزساختار و خواص مکانیکی میکروالیاژ 30MSV6

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,452

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_311

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

Abstract:

با توجه به شکل پذیری و خواص مکانیکی مطلوب میکروالیاژ 30MSV6 و نیز امکان حذف بعضی از مراحل عملیات حرارتی استفاده از این میکروالیاژ د رصنعت و خصوصا صنعت اتومبیل سازی رایج گردیده است این تحقیق روی فولاد مذکور در دماهای پیش گرم 900-1000-1100 درجه سانتی گراد و مقادیر مختلف کارگرم 0% ، 20% ، 70% انجام شده است نمونه های مذکور پس از انجام مراحل فوق تحت عملیات حرارتی در دو حالت سرد کردن در هوا و روغن قرارگرفتند. سپس ریزساختار نمونه های مختلف توسط میکروسکوپ نوری و خواص مکانیکی آنها با تستهای کشش، ضربه و سختی مورد بررسی قرارگرفتند. و در اخر اثر هریک از پارامترها دما، کارگرم و عملیات حرارتی روی ریزساختار و خواص مکانیکی تجزیه و تحلیل گردید.

Authors

سیدعلیرضا ناصری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

محسن حدادسبزوار

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

علی حائریان اردکانی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد