ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و ترویجی سازمان تحقیقات

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 24 مرداد 1397
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1049765تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 82Pages: 77

Authors

Abstract:

بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی ، ترویجی و مدیریتی کشاورزی ، با موضوعات بسیار مهم در زمینه توسعه کشاورزی دانش بنیان در ارتباط می باشد.اهمیت بخش فوق و نیز چالش های گوناگون کشاورزی و نیز معضلات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، ضرورت اتخاذ راهبردها و راهکارهای کلیدی برای توجه بیش از پیش به تحقیقات این حوزه را دوچندان میکند.بر این اساس و در راستای زمینه سازی برای حل معضلات تحقیقات اقتصادی، اجتماعی ، ترویجی و مدیریتی ،تحقیق حاضر با هدف شناسایی وتعیین مناسب ترین راهبردهای مورد نیاز این حوزه انجام گردید. رویکرد اجرای طرح، رویکردی راهبردی و مبتنی بر مفاهیم تحلیل شکاف و شناسایی فاصله فیمابین وضع موجود و مطلوب است. ماحصل این مطالعات و تلفیق نتایج آنها، شناسایی 15 چالش اساسی در بخش کشاورزی و نیز چالش های این سازمان بوده است که به نظر میرسد حوزه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی ، ترویجی و مدیریتی می تواند تا حد زیادی بر کاهش آنها تاثیر گذار باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، 20 عامل مهم خارجی و نیز 29 عامل مهم داخلی به عنوان عوامل کلیدی و موثر بر انتخاب راهبردهای این حوزه شناسایی و مورد مقایسه قرار گرفتند. همچنین به منظور کاهش چالش های اساسی، در مجموع 41 راهبرد و راهکار کلی پیشنهاد شده است ، لیکن از آنجاییکه وزن و اهمیت تمامی این راهبردها یکسان نمی باشد، از بین آنها 15 راهبرد اولویت دار به عنوان راهبردهای برتر انتخاب شده است. در این تحقیق چشم انداز و ماموریت این حوزه و نیز اهداف کیفی و کمی و سیاستهای مورد نظر برای تحقق اهداف نیز شناسایی گردیده است. واژه های کلیدیبرنامه ریزی استراتژیک - برنامه ریزی –سوات – استراتژی- راهبرد – مدیریت- اقتصادی – اجتماعی- ترویج

Research COI Code

This Research COI Code is R-1049765. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1049765/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support