ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

ارزیابی درونی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 9 تیر 1397
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1049856تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 183Pages: 65

Authors

Abstract:

یکی از وظایف عمده در هر موسسه ای، ارزیابی مستمر فعالیت های گروهی و فردی کارکنان برای تعیین میزان اثربخشی و کارایی در راستای ماموریت و برنامه های راهبردی است. الگوی اعتباربخشی، یک الگوی ارزشیابی است که این امکان را می دهد تا هر سازمانی با بهره گیری از شاخص های عملکردی، ضمن تعیین نقاط ضعف و قوت خود، از نتایج آن برای برنامه ریزی های بهتر ودقیق تر، بهبود کارایی و اثربخشی خود و آینده پژوهی استفاده کند.در این راستا، کمیته ارزیابی درونی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در اجرای طرح اعتباربخشی دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با مشاوره علمی سرکار خانم دکتر مهرنوش پازارگادی در اسفندماه 1394 شکل گرفت. این کمیته در شش کارگروه اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات، تحقیقات و تولید، هیات علمی، آموزش و ترویج، نیروی انسانی و اعتبارات و بودجه تشکیل شد که رییس هر کارگروه به ترتیب رییس موسسه، معاون پژوهش و فناوری، رییس کمیته منتخب، رییس بخش امور پژوهشی و فناوری، رییس بخش امور اداری و معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه بودند. سپس، اهداف کلی و جزیی برای هر کارگروه تعیین و با توجه به 6 عامل مورد بررسی، 13 ملاک، 61 نشانگر و سطح مطلوبیت هر نشانگر مشخص شدند. ارزیابی درونی موسسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در سال 1394 با گردآوری داده های مورد نیاز با پرسشنامه های تدوین شده در هر کارگروه از اعضای هیات علمی و نیروهای پشتیبان انجام شد.این نتایج نشان می دهد که سطح برنامه ها و اهداف موسسه در حد مطلوب است و برنامه های عامل تحقیقات و تولید نیز با کیفیت مطلوب بعد از عامل اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات قرار دارد. سه عامل آموزش، ترویج و انتقال یافته ها، هیات علمی و نیروی انسانی به طور کلی در سطح نسبتا مطلوب و عامل بودجه و اعتبارات در سطح نامطلوب قرار دارد. با توجه به نتایج ارزیابی درونی موسسه، باید تصمیماتی اتخاذ گردد تا مطلوبیت دو عامل اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات و تحقیقات و تولید ادامه یابد و سه عامل آموزش، ترویج و انتقال یافته ها، هیات علمی و نیروی انسانی نیازمند توجه و راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت به سمت مطلوب است. عامل بودجه و اعتبارات در سطح نامطلوب قرار دارد که نسبت به عوامل دیگر نیازمند راهکارهای اساسی و بنیادی می باشد. عامل بودجه و اعتبارات نیازمند همفکری و هماهنگی همه افراد دخیل درون موسسه و برون موسسه است تا بتوان با بررسی دقیق همه جزییات، راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت آن در موسسه ارایه نمود.بنابراین، با توجه به نتایج بررسی سطح مطلوبیت 6 عامل یادشده، به طور کلی سطح وضعیت موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در حد نسبتا مطلوب قرار دارد.

Research COI Code

This Research COI Code is R-1049856. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1049856/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support