ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

ارزیابی ذخایر ماهی کپور(Cyprinus carpio) وکلمه(Rutilus caspicus) در آب های ایرانی جنوب دریای خزر (96-94)

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 19 خرداد 1397
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1049907تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 106Pages: 38

Authors

Abstract:

این تحقیق براساس داده های نمونه برداری شده دوگونه های کپور (Cyprinus carpio) و کلمه (Rutilus caspicus) از پره های صیادی سواحل جنوبی دریای خزر در طول سال های 94 و95 و روند تغییرات نسل های جانشین براساس آمار صید، رهاسازی از اداره کل شیلات گلستان مورد ارزیابی قرار گرفت. توزیع فراوانی طولی و ساختار سنی برای دوگونهتعیین گردید. بیشترین صیدماهی کپور وکلمه بترتیب در گروه سنی 5ساله، 6 ساله و2ساله، 1ساله بودند. به منظور برآورد الگوی رشد دوکونه ، رابطه طول -وزن تعیین شد. برآورد پارامترهای رشد (von Bertalanffy) L∞، k، to انجام شد. معادله وان برتالنفی، طول بی نهایت L∞ وضریب رشد K و سن در طول صفر t0 به روش ELFFAN I، برنامه FiSAT برای ماهی کپور وکلمه بترتیب Lt=75.72(1-e^(-0.12 (t+0.5) )، Lt=72.75(1-e^(-0.13 (t+0.260) )و Lt=30.82(1-e^(-0.27 (t+10) )، Lt=24.92(1-e^(-0.5 (t+0.35) ) برآورد و مقادیر آنها با جمعیت های کپور دیگر مناطق مقایسه شد.. ضریب مرگ ومیر کل(Z)بااستفاده از روش منحنی خطی صید، در سال های 94 و95 بترتیب برای ماهی کپور و کلمه (سال )3/1و(سال )86/ 0 برای هردو سال برآورد شد. مرگ و میر طبیعی (M) با استفاده از فرمول تجربی پایولی برای گونه کپور در سال94، (سال) 23/0، وبرای سال 95، (سال) 24/0 و برای گونه وکلمه در سال94، (سال) 5/0 وبرای سال 95، (سال) 46/0محاسبه شد. میزان بیوماس برای گونه کپور وکلمه در سال 94 و95بترتیب 7/96 تن، 4/ 68 تن و8/4 تن، 8/21 تن برآورد شد

Research COI Code

This Research COI Code is R-1049907. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1049907/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support