ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

امکان افزایش اثربخشی علف کش ها با تلفیق و توالی آن ها در زراعت سیب زمینی

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 26 اسفند 1396
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1050229تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 87Pages: 45

Authors

Abstract:

جهت افزایش اثر بخشی علف کش ها در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی، پروژه ای تحقیقاتی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و3 تکرار طی 2 سال اجرا شد. تیمارها شامل: علف کش متری بیوزین750 گرم در هکتار، متری بیوزین500 گرم حداکثر 7-5 سانتی متری سیب زمینی، متری بیوزین 500 +250 گرم، متری بیوزین250 گرم + ریما 75 گرم، متری بیوزین 500 گرم+ پرول2 لیتر، متر بیوزین250 گرم+ پرول 3 لیتر، پرول 5/3 لیتر به صورت منفرد و تیمار شاهد وجین دستی بود. کلیه کرت های آزمایشی به دو قسمت مساوی تقسیم و بخش انتهایی هرکرت محل اعمال علف کش و بخش ابتدایی آن دست نخورده به عنوان شاهد همان کرت در نظر گرفته شد. نمونه گیری برای تعیین صفات تراکم و وزن خشک علف-های هرز به صورت تجمعی و به تفکیک گونه، قبل از انجام خاکدهی سیب زمینی و 30 روز پس از اعمال خاکدهی انجام شد. کارایی تیمارهای به صورت درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف-های هرز نسبت به شاهد بدون کنترل و عملکرد محصول نیز بر حسب تن در هکتار نسبت به شاهد بیان گردید. نتایج نشان داد جهت کنترل علفهای هرز مزارع سیب زمینی کاربرد دوبار سمپاشی با فاصله یک هفته میزان خرد شده علفکش متری بیوزین ( 500+ 250گرم در هکتار) ضمن کاهش احتمال خسارت علفکش به محصول موجب 76 درصد کاهش وزن خشک علف های هرز و افزایش عملکرد محصول شد. کاربرد ترکیبی دو علفکش متری بیوزین و پرول به ترتیب با 500 گرم و 2 لیتر در هکتار ضمن کاهش مصرف 33 درصدی علفکش متری بیوزین و کاهش خطر خسارت به محصول موجب افزایش اثر بخشی کنترلی آن به میزان 4 درصد در مقایسه با کاربرد منفرد علف کش متری بیوزین با میزان 750 گرم در هکتار به صورت منفرد شد. واژه های کلیدی: ریمسولفورون، متری بیوزین، پندی متالین، اثر بخشی.

Research COI Code

This Research COI Code is R-1050229. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1050229/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support