ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

مطالعه روند یوتریفیکاسیون آب های منطقه جنوب شرق دریای خزر (مازندران-گهرباران) بر اساس پارامترهای محیطی و زیستی با بکارگیری شاخص های مختلف یک و چند پارامتری (به منظور استقرار احتمالی پرورش ماهی در قفس)

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 3 دی 1396
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1050711تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 115Pages: 55

Authors

Abstract:

هدف از این پروژه بررسی کیفیت آب و تعیین سطح تروفیکی در ماهها و ایستگاههای مختلف منطقه گهرباران واقع در جنوب شرقی دریای خزر براساس پارامترهای محیطی ومواد مغذی طی سال 93-1392 در محل احتمالی استقرار قفس دریایی بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات دمای آب، شفافیت، pH ، اکسیژن محلول، BOD5، COD ، قلیاییت تام و مواد معلق نامحلول به ترتیب برابر 00/29-00/9 درجه سانتیگراد، 00/12-50/0 متر، 74/8-05/8 و85/12-76/5، 72/6-58/0 ،101-14، 195-21 و 12/0-00/0 میلی گرم بر لیتر بوده است. همچنین محدوده ی غلظت یون آمونیم، آمونیاک، یون نیتریت، یون نیترات و یون فسفات به ترتیب برابر 051/0-007/0، 010/0-001/0، 015/0-002/0، 477/0-043/0 و077/0-014/0 میلی گرم بر لیتر ثبت گردید. غلظت کلروفیل آ- در این منطقه 02/8-06/0 میلی گرم بر لیتر در نوسان بود. تغییرات سطح تروفیکی مقیاسی و غیرمقیاسی به ترتیب برابر 52/5-42/3 و 85/5-61/2 محاسبه گردید. با توجه به دامنه دمایی استاندارد، در این تحقیق دمای مناسب برای پرورش گونه های آزادماهیان از ماه آبان شروع و در ماه فروردین به پایان می رسد. محدوده ی تغییرات استاندارد pH و اکسیژن محلول برای پرورش ماهی در قفس به ترتیب برابر 80/7 تا50/8 و بیش از 5 میلی گرم بر لیترمی باشد که نتایج این تحقیقات با محدوده تغییرات pH و اکسیژن محلول و استاندارد منطبق بوده است. فرمهای مختلف ازت (آمونیم، نیتریت و نیترات) و یون فسفات در غالب موارد در لایه های مختلف، قابل قبول و در محدوده حد مجاز کشورهای استرالیا و نیوزیلند بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از مواد مغذی در این مطالعه با داده های سال مرجع (سال 1375) در دریای خزر نشان می دهد که این منطقه از دریای خزر (گهرباران) براساس مقایسه سالهای مرجع از حالت الیگوتروف خارج شده و به مرحله مزو و یا یوتروف سوق پیدا کرده است. بطورکلی با توجه به نتایج بدست آمده، اگرچه این منطقه از لحاظ میزان مواد مغذی در محدوده مجاز پرورش ماهی در قفس بوده است اما از منظر برخی پارامترها از قبیل اکسیژن خواهی شیمیایی، شفافیت مناسب نبوده است. ضمن آنکه، سطح تروفیکی اکوسیستم براساس شاخص های مختلف در حالت مزوتروف و ریسک یوتریفیکاسیون بالا تعیین گردید.کلمات کلیدی: خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آب، پرورش ماهی در قفس، دریای خزر، ایران

Research COI Code

This Research COI Code is R-1050711. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1050711/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support