ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

ارزیابی کمی و شناسایی عوامل قارچی موجود در آب دریاچه سد شهید رجایی – استان مازندران(ساری)

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 6 شهریور 1396
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1051082تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 157Pages: 59

Authors

Abstract:

دریاچه سد شهید رجایی از نظر تهیه آب شرب، کشاورزی و شیلات یکی از منابع آبی مهم در حوزه آبریز خزر محسوب میشود و لذا ارزیابی کیفیت آب آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق ارزیابی فلور قارچی در کنار برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بررسی گردید. طی این مطالعه عوامل قارچی ساپروفیت در پنج ایستگاه(ورودی شیرین رود، ورودی سفید رود، محل تلاقی سفید رود و شیرین رود، تاج سد و خروجی) طی شش دوره نمونه برداری(خرداد، تیر، مرداد، شهریور، آبان و بهمن) در سال 1391 مورد ارزیابی کمی و شناسایی قرار گرفتند. جهت آنالیز نمونه ها از دو رقت 1-10 و 100 به میزان 100 میکرولیتر در محیط سابرودکستروز آگار حاوی آنتی بیوتیک در سه تکرار کشت داده و نمونه ها در دمای 30 – 27 درجه سانتیگراد به مدت 5 – 3 روز گرمخانه گذاری شدند. پرگنه های بدست آمده پس ازشمارش، خالص سازی و شمارش گردیدند. همچنین در این بررسی فاکتورهایی چون دما، pH، BOD5 و COD مورد ارزیابی قرار گرفت. طی این بررسی مشخص گردید که تقریبا در همه ایستاگاهها در تیر و مرداد بطور معنی داری میزان پرگنه های قارچی افزایش داشته است. در حالیکه میزان جداسازی عوامل قارچی در بهمن در تمام ایستگاه ها کاهش معنی داری را نشان داد. در بین ایستگاه های مختلف تاج سد در در تمام ماه های نمونه برداری بالاترین میزان جداسازی و شمارش عوامل قارچی را داشت در حالیکه در خروجی بطور معنی داری کمترین میزان مشاهده شد. عوامل قارچی شناسایی شده که در بین آنها قارچهای بیماریزای فرصت طلب و نیز مولد مایکوتوکسین بودند به ترتیب درصد فراوانی شامل گونه های آسپرژیلوس(4/31%)، انواع مخمر(2/24%)، پنیسلیوم (3/19%)، کلادوسپوریوم (3/10%)، موکور(4/5%)، فوزاریوم(9/2%)، آلترناریا(3/2%)، هایف استریل(8/2%) و پسیلومایسس(4/1%) بودند. براساس نتایج مشخص گردید که بین تغییرات دما، BOD5 و COD و میزان جداسازی عوامل قارچی می تواند یک ارتباط مستقیم وجود داشته باشد و تغییرات این فاکتورها نقش مهمی در میزان پرگنه های قارچی دارند. این در حالی بود که به دلیل تقریبا ثابت بودن pH تاثیری در خصوص تغییرات این عامل قابل توجه نبود. براساس نتایج به نظر می رسد هرچند یک روش استاندارد برای شمارش قارچها در آب مانند آنچه که برای باکتریها موجود است تعریف نشده ولی با توجه به نوع عوامل قارچی جداسازی شده و اهمیت بهداشتی که آنها در آب مصرفی مراکز درمانی و بیمارستانها و بهداشت عمومی دارند، بهتر است مطالعات کم و کیفی عوامل قارچی در زمینه برآورد بهداشتی منابع آبی گنجانده شود.

Research COI Code

This Research COI Code is R-1051082. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1051082/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support