ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پیرامون اهداف ادغام بر اساس مولفه های سازمان چابک

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 18 تیر 1396
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1051097تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 90Pages: 152

Authors

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پیرامون اهداف ادغام بر اساس مولفه های سازمان چابک می باشد که با استفاده از روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را سه گروه مدیران مراکز تحقیقاتی و آموزشی در استان های قم، مرکزی، فارس و یزد (N1=40)، اعضای هیات علمی و کارکنان مراکز درسه سطح آموزش، پشتیبانی و تحقیق (N2=719) تشکیل می دهند که از بین آنها 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، انتخاب شدند در نهایت 165 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه، به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردید که روایی ظاهر و محتوای آن توسط کمیته مستقر در دفتر نوسازی و تحول اداری و تعدادی از مدیران سازمان تحقیقات کشاورزی بررسی و مقدار آن بین 0/91 – 0/85 بدست آمد. نتایج این تحقیق در بخش آمار توصیفی مشخص نمود که میزان رضایت اکثریت مدیران و کارکنان از ادغام در مراکز، تقریبا در حد متوسط بوده است. همچنین کارکنان و مدیران اعتقاد داشتند پس از ادغام، سرعت روند انجام امور، یکپارچه سازی فرآیندها و همکاری میان کارکنان به نسبت قبل از ادغام، بهبود یافته است. بر همین اساس همبستگی معنی داری بین متغیرهای شش گانه تاثیر گذار بر چابک سازی سازمانی (میزان توجه به شایستگی های کارکنان، سرعت روند انجام امور، عملکرد کارکنان، سطح تعاملات و همکاری، شرایط کاری، و یکپارچگی امور) و ادغام در مراکز تحقیقاتی و آموزشی به دست آمد. نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری نیز مشخص نمود که دو مولفه شرایط کاری و یکپارچه سازی در انجام امور توانستند اثر معنی دار و مستقیمی بر ادغام مراکز تحقیقاتی و آموزشی داشته باشند.کلمات کلید: ادغام، سازمان تحقیقات کشاورزی، مولفه های سازمان چابک، مراکز تحقیقات، اصلاح ساختار.

Research COI Code

This Research COI Code is R-1051097. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1051097/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support