ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

بررسی تاثیر مواد فرار حاصل از حشرات کامل آفت و گیاه میزبان روی رفتار سرخرطومی جالیز در شرایط طبیعی و آزمایشگاه

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 28 خرداد 1396
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1051381تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 139Pages: 30

Authors

Abstract:

سر خرطومی جالیز، Acythopeus curvirostris persicus Thompson یکی از آفات مهم جالیزاست که به تعداد زیادی از گیاهان خانواده کدوییان از جمله ، هندوانه، خربزه و خیار حمله می کند. با توجه به کم تاثیر بودن سموم و اثرات مخرب زیست محیطی آن ها می توان از روش های نوین کنترل آفات استفاده نمود. از جمله این روش ها می توان به استفاده از فرومون و کایرومون اشاره نمود. در این تحقیق با انجام آزمایش های بویایی سنجی توسط بویایی سنج استاتیک دو -راهه، میزان جلب کنندگی میوه گیاهان میزبان و حشرات کامل سرخرطومی جالیز برای افراد همگونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که حشرات کامل نر و ماده جفت گیری نکرده سرخرطومی جالیز، به همه ی میوه های گیاهان میزبان و نیز مواد استخراج شده طبیعی پاسخ مثبت دادند. البته میوه های هندوانه، خیار و خربزه پاسخ بویایی بیشتر و معنی داری را در مقایسه با میوه هندوانه ابوجهل در سرخرطومی جالیز ایجاد نمود. همچنین حشرات کامل سرخرطومی جالیز پاسخ بویایی معنی داری را به مواد فرار استخراج شده طبیعی از حشرات نر در مقایسه با مواد فرار حشره ماده نشان دادند. ترکیبات فرار اختصاصی شناسایی شده در حشرات نر نه تنها پاسخ بویایی را در سرخرطومی جالیز ایجاد ننمودند بلکه از جلب کنندگی برای سرخرطومی جالیز در تله گذاری صحرایی برخوردار نبودند. نتایج این تحقیق نشان داد در مواد فرار استخراجی حشره نر و گیاهان میزبان مواد جلب کننده ای وجود دارد که سبب واکنش های رفتاری در سرخرطومی جالیز می شود که بایستی شناسایی آن ها از طریق آزمایش های گازکروماتوگرافی- الکتروآنتنودتکتوگرافی و گازکروماتوگرافی-طیف سنج جرمی با قابلیت های مناسب انجام شود. کلید واژگان: پاسخ بویایی، مواد فرار ، سرخرطومی جالیز، جلب کننده، بویایی سنجی

Research COI Code

This Research COI Code is R-1051381. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1051381/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support