ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

استفاده از گیاهان دگرآسیب در کنترل نماتدهای زیان آور گیاهی و علف های هرز مزارع سیب زمینی

نوع محتوی : طرح پژوهشی
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1052717تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 56Pages: 41

Authors

Abstract:

شایع ترین گونه های نماتد زخم ریشه سیب زمینی در همدان که اهمیت اقتصادی دارند، ‭P. neglectus ‬و ‭P.thornei ‬هستند که در اکثر مناطق تحت کشت استان انتشار داشته و بخصوص در مزارعی که بطور مداوم سیب زمینی کشت می گردد منجر به خسارت قابل توجهی می شوند. مبارزه با علف های هرز بخش مهمی از مدیریت مزارع سیب زمینی می باشد و کاربرد علف کش ها چند بار در سال در کنار روشهای زراعی برای کاهش خسارت علف های هرز ضروری است. در این تحقیق تاثیر سه گیاه کلزا، جو و چاودار بعنوان کود سبز روی جمعیت نماتد زخم و علفهای هرز سیب زمینی، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مقایسه با شاهد بدون کود سبز و با مصرف نماتدکش راگبی و علف کش متری بوزین با هدف کنترل نماتد های زخم ریشه و علف های هرز و بهبود صفات عملکردی سیب زمینی بررسی شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج با نرم افزار ‭SAS ‬و مقایسه میانگین ها به روش دانکن، نشان داد مخلوط کردن گیاهان آللوپاتیک در خاک قبل از کشت سیب زمینی تاثیر خیلی معنی داری روی نماتدهای زخم داشت. مصرف نماتدکش راگبی و کاربرد کود سبز چاودار، کلزا و جو بترتیب ‮‭95‬% ، ‮‭55‬% ، ‮‭38‬% و ‮‭25‬% کاهش جمعیت نماتد زخم ریشه را بدنبال داشت درحالیکه در کرت شاهد ‮‭15‬% افزایش جمعیت نماتد رخ داد. کاربرد گیاهان دگرآسیب روی تعداد علف های هرز در متر مربع اثر معنی داری نداشت اما روی وزن خشک علف های هرز خیلی معنی دار بود و از این نظر هر سه گیاه دگرآسیب با علف کش متربوزین در یک گروه قرار گرفتند اگرچه کلزا بهتر از بقیه وزن خشک علف های هرز را کاهش داد. تاثیر تیمارها در عملکرد سیب زمینی کاملا معنی دار شد و چاودار با ‮‭63/47‬ و جو با ‮‭62/73‬ تن در هکتار بهترین عملکرد را داشتند در حالیکه کرت شاهد بدون نماتدکش و علف کش با ‮‭35/58‬ تن در هکتار عملکرد کمترین محصول را تولید کرد. کلمات کلیدی : سیب زمینی، آللوپاتیک، نماتدزخم ریشه، راگبی، علف هرز، ‭P. neglectus ‬و ‭P.thornei

Research COI Code

This Research COI Code is R-1052717. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1052717/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support