ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

بررسی تاثیر گوگرد در کنترل بیماری اسکب باکتریایی سیب زمینی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد محصول

نوع محتوی : طرح پژوهشی
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1053316تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 88Pages: 30

Authors

Abstract:

به منظور بررسی تاثیر گوگرد در کنترل بیماری اسکب باکتریایی سیب زمینی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد محصول، آزمایش در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار طراحی و بدین منظور قطعه زمینی به مساحت ‮‭1000‬ متر مربع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان همدان انتخاب شد. سپس ‮‭10‬ تیمار در 3 تکرار در کرت هایی به ابعاد ‮‭18‬ متر در 6 متر انتخاب و داخل هر کرت 4 خط با فاصله پشته های ‮‭75‬ سانتیمتر سیب زمینی کشت شد. تیمارها شامل مقادیر ،‮‭300‬ ،‮‭700 500‬ و ‮‭1000‬ کیلوگرم گل گوگرد به اضافه تیوباسیلوس و مقادیر،‮‭300‬ ،‮‭700 500‬ و ‮‭1000‬کیلوگرم گوگرد گرانوله با دو تیمار بدون استفاده از گوگرد بودند. قبل از کشت ، هنگام داشت و زمان برداشت برخی خصوصیات شیمیایی خاک قطعه زمین موردنظربررسی شد نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اضافه کردن گوگرد به خاک هدایت الکتریکی ، درصد مواد خنثی شونده و ‭pH ‬خاک را به طور موقت کاهش داد. با کاهش ‭pH ‬خاک، فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک نیز کاهش یافت که نشان دهنده جذب بهتر و بیشتر این مواد توسط ریشه گیاه می باشد. هنگام برداشت، غده های با علایم بیماری به سه گروه دسته بندی شدند. با استفاده از نرم افزار ‭Mstatc ‬و با استفاده از آزمون دانکن تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. با احتمال ‮‭95‬ درصد در کل نمونه ها در گروه 1 (تعداد غده های کمتر از 3 لکه اسکب دار) از لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده شد (‮‭0/05‬‭> p). ‬اما از نظر معنی داری بین تیمارها، فاکتوری را مشخص نمی کند بنابراین از آزمون دانکن استفاده شد. طبق آزمون دانکن در سطح احتمال‮‭0/05‬ = از لحاظ آماری اختلاف معنی دار درون تیمارهای ،7،‮‭8 3‬ و ‮‭10‬ وجود داشت. بین گروه ها (،‮‭2 1‬ و 3 ) در سطح ‮‭0/05‬ = از لحاظ آماری و بین تیمارهای 1 با ،‮‭3 8 10‬، و 7 اختلاف معنی دار وجود داشت. در مجموع نتیجه نهایی استفاده از ‮‭700‬ کیلوگرم گوگرد گرانوله در هکتار در هر سه گروه، تعداد لکه های اسکب روی غده های سیب زمینی به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت. کلمات کلیدی: گوگرد با تیوباسیلوس، گوگرد گرانوله، اسکب باکتریایی، سیب زمینی، ‭pH ‬خاک

Research COI Code

This Research COI Code is R-1053316. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1053316/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support