ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

طرح ساماندهی توسعه اقتصادی اجتماعی فضاهای روستایی بخش مرکزی شهرستان خوانسار

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 9 خرداد 1391
استان موضوع گزارش : اصفهانشهر موضوع گزارش: اصفهان
کد COI Research: R-1058848تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 75Pages: 581

Authors

Abstract:

شهرستان خوانسار یکی از شهرستانهای استان اصفهان می باشد که در شمال غربی این استان واقع و فاصله آن تا مرکز استان ‮‭165‬ کیلومتر می باشد. از نظر تقسیمات سیاسی شهرستان خوانسار از سمت شمال به گلپایگان ، از سمت شرق به شهرستان تیران و کرون و نجف آباد و از جنوب و غرب به شهرستان فریدن محدود است این شهرستان دارای 1 بخش به نام بخش مرکزی و 3 دهستان به نام های چشمه سار ، کوهسار و پشتکوه است. برای انجام طرح ساماندهی توسعه اقتصادی اجتماعی فضاهای روستایی بخش مرکزی یا به عبارت دیگر مناطق روستایی شهرستان خوانسار متناسب با شرح خدمات از روش های روش اسنادی و کتابخانه ای، پیمایشی، مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. در قالب روش اسنادی و کتابخانه ای از نتایج سرشماری های مختلف شامل سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ،‮‭55‬ ،‮‭75 65‬ و ،‮‭85‬ سرشماری کشاورزی سال ،‮‭82‬ بانک اطلاعاتی ادارات مختلف از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرمانداری، بخشداری، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان، سازمان آب و فاضلاب، اداره راه و ترابری، اداره تعاون روستایی، شبکه دامپزشکی، دادگستری، اداره تعاون، اداره منابع طبیعی، بانک کشاورزی، شرکت مخابرات، اداره کار، شرکت برق ، کمیته امداد امام خمینی، اداره تربیت بدنی، نقشه های موجود در سازمان ها و ادرات دولتی و کتب و منابع نظری موجود استفاده به عمل آمد. همچنین در چارچوب روش پیمایشی، اطلاعات و داده های مورد نیاز از پرسشنامه همراه با مصاحبه گردآوری شد. این کار با استفاده از دو پرسشنامه شناسنامه آبادی و پرسشنامه خانوار صورت گرفت. جامعه آماری در این روش مجموعه افراد خانوارهای معمولی دارای سن ‮‭18‬ تا ‮‭64‬ سال ساکن مناطق روستایی بخش مرکزی (شهرستان)بوده است. هر کدام از افراد خانوارهای معمولی مناطق روستایی شهرستان دارای سن ‮‭18‬ تا ‮‭64‬ سال در زمان اجرای طرح ، واحد آماری این طرح را تشکیل می داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل ‮‭202‬ نمونه محاسبه گردید. روش نمونه گیری این پژوهش، روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده است. در نمونه گیری چند مرحله ای افراد جامعه با توجه به سلسله مراتبی(واحدهای بزرگتر به کوچکتر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شوند. در این مطالعه در مراحل مختلف متناسب با شرایط از روش های نمونه گیری طبقه ای متناسب، نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری سیستماتیک استفاده گردیده است. اطلاعات و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه همراه با مصاحبه گردآوری و سنجش روایی پرسشنامه به وسیله دو روش تحلیل عاملی و روش آلفای کرونباخ صورت گرفته است. پرسشنامه های تکمیل شده، پس از بازبینی و کدگذاری وارد کامپیوتر شده و به وسیله نرم افزار کامپیوتری ‭SPSS ‬تحلیل آماری شدند. نتایج بدست آمده از این بررسی ها نشان می دهد شهرستان خوانسار با آب و هوایی نیمه کوهستانی و وسعتی حدود ‮‭942/4‬ کیلومتر مربع در منطقه مرکزی ایران و در دامنه رشته کوه زاگرس ( کوه خوانسار) واقع است این شهرستان از نظر توپوگرافی دارای ناهمواری نسبی زیاد می باشد بطوری که اختلاف ارتفاع بین بلندترین نقطه ( قله پنج پنجه ‮‭3575‬ متر) و پست ترین نقطه ( دشت شمال روستای تیدجان ، ‮‭1750‬ متر)‮‭1825‬ متر می باشد. حاشیه غرب، شرق و جنوب بخش را ارتفاعات در برگرفته و نواحی مرکزی آن عمدتا از اراضی تپه ماهوری و کم شیب تشکیل شده است.این شهرستان از نظر اقلیمی در زمره مناطق نیمه خشک سرد قرار دارد.و متوسط بارش سالانه آن به حدود ‮‭352‬ میلیمتر می رسد. عمده این بارش ها به شکل باران و برف در هشت ماهه مهر تا اردیبهشت هر سال نازل شده و بارش های تابستانه در حد ناچیزی قرار دارند.میانگین سه شاخص دمای سالانه حداکثر، متوسط و حداقل در شهرستان به ترتیب با 7/،‮‭8 16‬/،‮‭3/1 9‬ درجه سانتیگراد برآورد شده است. حوزه آبریز شهرستان در دره ای واقع در حوزه آبخیز زاینده رود و رودخانه قم قرار دارد و از چهار واحد هیدرولوژیکی تشکیل شده که هر چهار واحد دارای بیلان آبی منفی یا حداکثر متعادل بوده و هر ساله با افت سطح آب زیر زمینی روبرو می باشند. آبهای منطقه از کیفیت خوبی جهت مصارف مختلف (کشاورزی، شرب، بهداشت و صنعت) برخوردار است وبخش مختصری از نیاز آبی از طریق آبهای سطحی و بخش عمده ای از آبهای زیر زمینی تامین می شود. اراضی شهرستان به 6 تیپ و ‮‭14‬ واحد اراضی تفکیک و شناسایی شده اند. که در این میان تیپ کوهها بیشترین مساحت را تشکیل می دهد.از نظر زیست محیطی شهرستان خوانسار در محدوده فضاهای طبیعی حفاظت شده قرار ندارد وتنوع گیاهی آن چشمگیر می باشدولی از نظر گونه های جانوری نسبت به مناطق حفاظت شده از تنوع کمتری برخوردار است شهرستان از لحاظ پوشش گیاهی به مناطق نیمه استپی تعلق دارد اما مشخص ساختن آن از لحاظ گیاه شناسی بسیار دشوار است. زیرا به علت مداخله شدید انسان و دیمکاری رستنی های طبیعی بطور کلی نابود و یا عمیقا تغییر کرده و علف های هرز و مزاحم جانشین آن گردیده اند. در عین حال گونه های متعددی از منطقه استپی به آن نفوذ کرده و. فلور علفی آن خیلی غنی تر از منطقه استپی است. بخش مرکزی شهرستان خوانسار یا به عبارتی شهرستان خوانسار دارای یک نقطه شهری و هیجده نقطه روستایی می باشد و از مجموع ‮‭31692‬ نفر جمعیت این شهرستان ‮‭11202‬ نفر یعنی ‮‭35/3‬ درصد روستایی و ‮‭64/7‬ درصد(‮‭20490‬ نفر) شهری می باشند. دهستان پشتکوه ‮‭4499‬ نفر یا ‮‭40/2‬ درصد ، دهستان چشمه سار ‮‭3968‬ نفر یا ‮‭35/4‬ درصد و دهستان کوهسار ‮‭2735‬ نفر یا ‮‭24/4‬ درصد جمعیت روستایی شهرستان یا بخش را تشکیل می دهد. بعد خانواده در مناطق روستایی شهرستان 3/،3 نسبت جنسی 9/،‮‭98‬ نرخ موالید 2/،‮‭11‬ نرخ مرگ و میر ‮‭9/5‬ و نرخ رشد جمعیت ‮‭2/7‬- می باشد. ‮‭18‬ درصد جمعیت مناطق روستایی 0 تا ‮‭14‬ سال، ‮‭67‬ درصد ‮‭15‬ تا ‮‭64‬ سال و ‮‭16‬ درصد ‮‭65‬ سال و بیشتر سن دارند. همچنین از نظر میزان تحصیلات ‮‭15/9‬ درصد جمعیت روستایی بی سواد بوده

Research COI Code

This Research COI Code is R-1058848. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1058848/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support