بررسی نیاز به نقدینگی (سرمایه در گردش) و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1069149
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 276
Pages: 142
Publish Year: 1383

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: