شپشک ریشه گندم

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: همدان
شهر موضوع گزارش: همدان
Document ID: R-1071028
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 188
Pages: 14
Publish Year: 1384

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

همدان (استان) , شپشک ریشه گندم , کرمانشاه (استان) , آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی , شکل شپشک ریشه گندم , تخم شپشک ریشه گندم , پوره سن شپشک ریشه گندم , حشره کامل شپشک ریشه گندم , حشره ماده شپشک ریشه گندم , حشره نر شپشک ریشه گندم , زندگی شپشک ریشه گندم , خسارت شپشک ریشه گندم , رشد رویشی شپشک ریشه گندم , رشد زایشی شپشک ریشه گندم , کنترل شپشک ریشه گندم , تناوب زراعی , دشمنان طبیعی شپشک ریشه گندم , مبارزه شیمیایی , کنه , کفش دوزک