مطالعه تاثیر پخش سیلاب در تحولات کمی کیفی پوشش گیاهی دشت قره چریان زنجان

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: زنجان
شهر موضوع گزارش: زنجان
Document ID: R-1071241
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 182
Pages: 69
Publish Year: 1383

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: