مطالعات جامع احیا و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه آبخیز شمالی رودخانه کارون جلد دوم هوا و اقلیم شناسی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1083042
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 119
Pages: 284
Publish Year: 1367

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

خاک , چهارمحال وبختیاری , خوزستان , اصفهان , اوضاع اقلیمی , اصفهان , طرح جامع احیا و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه آبخیز شمالی رودخانه کارون , مهندسان مشاور , باران و بارندگی , تبخیر و تعرق