ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

بررسی کارایی حشره کش تیاکلوپرید(بیسکایا OD %24) در مقایسه باچندحشره کش رایج درکنترل پسیل پسته

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 3 اسفند 1396
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1090189تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 590Pages: 32

Authors

Abstract:

سن های زیان آور از مهمترین آفات درجه اول در باغهای پسته کشور هستند کهدر اثر تغذیه آفت از ابتدای رشد میوه تا هنگام برداشت خسارت زیادی به محصول پسته از نظر کمی و کیفی وارد می کنند.در حال حاضربرای مهار جمعیت این سن ها و جلوگیری از خسارت آنها از روش شیمیایی و عمدتا از حشره کش های افوریا و فنیترتیون استفاده می شود. در راستای تنوع بخشیدن به ترکیبات ثبت شده علیه آفت سن پسته، حشره کش تیاکلوپرید با نام تجاری بیسکایا در مقایسه با دو حشره کش رایج مورد ارزیابی قرار گرفت.این پروژه در 3 استان کرمان، خراسان رضوی و یزد با 4 تکرار و 5 تیمار در قالب طرح کاملا تصادفیاجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیاکلوپرید (بیسکایا OD 240) با دو غلظت 4/0 و 5/0 در هزار ( دز پیشنهادی شرکت 5/0 در هزار)، تیامتوکسام+لامبدا سی هالوترین (افوریا SC 247) با غلظت 4/0 در هزار و فنیترتیونEC 50 با غلظت 5/1 در هزار و شاهد (آبپاشی) بودند. برای بررسی کارایی سموم از شمارش تعداد پوره روی 32 برگ کامل در هر واحد آزمایشی مربوط به هر تیمار قبل از سمپاشی و 3، 7 و 14 روز بعد از سمپاشی استفاده شد. تعداد میوه سن زده در 4خوشه در هر تکرارنیز شمارش شد. در هفت روز پس از سمپاشی، میانیگین درصد کارایی برای تیمارها بترتیب، 27/89، 31/85، 11/89 و 66/85 ومیانگین درصد سن زدگی بترتیب 35/8، 75/8، 74/8، 87/10 و در شاهد 7/30 براورد گردید. بطور کلی از حشره کش بیسکایا با غلظت 4/0 در هزار با میانگین 31/85 درصد کنترل می توان برای کنترل آفت استفاده نمود.لغات کلیدی:سن پسته،بیسکایا، کارایی، افوریا

Research COI Code

This Research COI Code is R-1090189. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1090189/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support