ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

تحقیق و تدوین الگوی نظام نوآوری در صنعت شیلات و آبزی پروری

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 27 اردیبهشت 1394
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1091642تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 107Pages: 153

Authors

Abstract:

نظام نوآوری صنعت شیلات و آبزی پروری ایران یکی از زیرسیستم های نظام نوآوری بخش کشاورزی است و بسیاری از خصوصیات آن نظام را نیز به همراه دارد. از آنجا که این صنعت اکثر اجزا و نهادهای نظام نوآوری را در بردارد، می توان آن را به صورت قسمتی از نظام نوآوری بخش کشاورزی مورد بررسی قرار داد. با توجه به ساختار نظام نوآوری در صنعت شیلات و آبزی پروری ایران و حوزه های عمل آن، مجموعه ای از کارکردها و نهادها در سطح این نظام از اهمیت بیشتری برخوردارند . بنابراین لازم است که در سطح این نظام اقدام به تحلیل و بررسی نمود و با بررسی وضعیت موجود نهادها و کارکردهای این نظام، مهمترین مشکلات و چالش های موجود در آن را شناسایی نمود. شناخت مجموعه نهادها و کارکردهای نظام نوآوری صنعت شیلات و آبزی پروری و تحلیل مشکلات آن و ارایه یک مدل بهبودیافته برای نظام نوآوری این صنعت مهمترین فعالیت در شکل دهی به سیاست گذاریهای کلان نوآوری در این صنعت می باشد و می تواند در هدایت فعالیت های نوآورانه در این حوزه نقشی حیاتی و مهم ایفا کند. این تحقیق سعی داشته با بهره گیری از یک نگاه سیستمی، اقدام به ارزیابی وضعیت موجود ابعاد مختلف تاثیرگذار بر توسعه نوآوری درصنعت شیلات و آبزی پروری ایران نماید و مهم ترین پیشران ها و چالش های مربوطه را استخراج و تحلیل کند و در نهایت راه کارهایی برای ارتقای آن ارایه دهد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در طول هشتاد سال گذشته تعداد زیادی از موسسات و مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی دولتی و زیرساختهای مرتبط با فعالیت آنها در این بخش ایجاد شده اند ، لیکن این نظام علیرغم برخورداری از ظرفیتهای نهادی در خور توجه، هنوز در مراحل میانی تکامل نهادی قرار دارد و به نظامی که بتواند مجموعه این ظرفیتها و بازیگران را حول یک محور مشخص و هدف مشترک سازماندهی کند و خاصیت هم افزایی را بین آنها برقرار کند، تبدیل نشده است. در این سالها علیرغم رشد قابل توجه نهادهای آموزشی و تحقیقاتی شیلاتی، متاسفانه به دلیل حاکمیت سیاستگذاری با رویکرد خطی و عدم توجه به رویکرد سیستمی، توجه چندانی به ایجاد نهادهای میانجی و هماهنگ کننده و حامی علم و فناوری از قبیل صندوقهای سرمایه گذار خطرپذیر، سازمانهای تسهیل کننده انتقال فناوری و ... بویژه در بخش غیردولتی نشده است. پراکندگی نهادهای مرتبط با نظام نوآوری صنعت شیلات و آبزی پروری و عدم انسجام و تعامل قوی بین آنها، فقدان رقابت و حتی توان رقابت فیمابین بنگاه های تولیدی و خدماتی شیلاتی ، فقدان نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده، وابستگی شدید به منابع مالی دولتی ، پایین بودن سهم بخش خصوصی در تولید و انتشار دانش و پایین بودن ظرفیت جذب نوآوری در تولیدکنندگان، ازجمله چالشهای تاریخی نظام علم و فناوری صنعت شیلات و آبزی پروری ایران در ایران بوده اند. کلیدواژه ها : نقشه جامع علمی - شیلات - آبزی پروری - نظام ملی نوآوری-نظام نوآوری بخشی

Research COI Code

This Research COI Code is R-1091642. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1091642/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support