ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

سنتز و بررسی کارایی فرومون جنسی کرم خراط ‭(Lep.: Cossidae) Zeuzera pyrina ‬و مقایسه آن با نمونه خارجی

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 4 خرداد 1392
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1092921تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 83Pages: 27

Authors

Abstract:

فرومون جنسی پروانه کرم خراط در آزمایشگاه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سنتز و سپس در کپسول های لاستیکی فرموله شد. به منظور بررسی کارایی عملی آن در باغ برای شکار پروانه ها، سه دز مختلف (‮‭0/5‬ ، 1 و 2 میلی گرم) در هر حامل‭(Dispenser) ‬در کنار فرومون های خارجی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، طی سال های ‮‭1389‬ و ‮‭1390‬ در منطقه کرج از اوایل خرداد تاپایان شهریور مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج هر دو سال نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی، اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد به طوری که فرومون های خارجی شامل پروانه زنبور مانند ‭(tipuliformis Synanthedon) ‬ساخت شرکت ‭AgriSense‬ضبا میانگین شکار‮‭5/1 0/78‬ ، کرم خراط ساخت شرکت ‭AgriSense‬ض با میانگین شکار ‮‭4/8 0/74‬ و فرومون کرم خراط ساخت شرکت ‭Russell IPM‬ض با میانگین شکار ‮‭3/9 0/49‬ بیشترین شکار را داشته و لذا در بین تیمارهای آزمایشی عملکرد بهتری را از خود نشان داده و در گروه بندی آماری در گروه ‭a ‬قرار می گیرند. البته تیمار فرومون کرم خراط شرکت ‭Russell IPM‬ض که در گروه آماری ‭ab ‬قرار گرفت، اختلاف معنی داری با تیمار فرومون ایرانی دز دو میلی گرم با میانگین شکار ‮‭2/9‬ که در گروه آماری ‭bc ‬قرار گرفت، نشان نداد. فرومون های ایرانی دز یک با میانگین شکار ‮‭2/1‬ و نیم میلی گرم میانگین شکار ‮‭1/0‬ نیز به ترتیب در گروه آماری ‭dc ‬و ‭d ‬قرار گرفتند. کلمات کلیدی: کرم خراط، فرومون جنسی، فرومون ایرانی، فرومون خارجی

Research COI Code

This Research COI Code is R-1092921. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1092921/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support