بررسی تولید پایه سیتروملو ‭(Citrus Paradisi x Poncirus trifoliata) ‬از طریق ریزازدیادی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: مازندران
شهر موضوع گزارش: رامسر
Document ID: R-1097332
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 186
Pages: 12
Publish Year: 1385

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

مرکبات , جوانه جانبی , برگ , کالوس , سیتروملو ‭Citrus Paradisi x Poncirus trifoliata , ‬ریزازدیادی , کشت موراشیک , کشت اسکوگ