بررسی تاثیر فاصله کاشت و هرس در دیرزیستی و تولید کمی و کیفی گونه ‭Atriplex lentiformis‬

نوع محتوی:

طرح پژوهشی

Language:

Persian

استان موضوع گزارش:

البرز

شهر موضوع گزارش:

کرج

Document ID:

R-1097547

Publish:

16 February 2019

دسته بندی علمی:

علوم کشاورزی

View:

126

Pages:

103

Publish Year:

1384

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم
لینک ثابت به این Research: