نتایج تحقیقات به نژادی گندم سال زراعی ‮‭73 - 74‬

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: آذربایجان شرقی
شهر موضوع گزارش: مراغه
Document ID: R-1101590
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 208
Pages: 174
Publish Year: 1374

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: