نتایج تحقیقات به زراعی گندم و جو سال زراعی ‮‭73 - 74‬

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: آذربایجان شرقی
شهر موضوع گزارش: مراغه
Document ID: R-1101592
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 298
Pages: 141
Publish Year: 1374

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords: